Türklerde Gösteriş Kültürü ve Tutumlara Yansımaları

Dr. Salih AKYÜREK
26 Mayıs 2016
A- A A+

 

Gösteriş, insanların doğal zafiyet alanlarından birisidir ve herkeste az ya da çok gözlenmektedir. Problem bu yöndeki davranışların abartılmasıdır. İnsanların realiteden uzaklaşarak kendilerini kandırması gibi doğal ve daha masum bir sonuç doğuran gösteriş kültürünün problem boyutuna taşınması ise, bu yöndeki davranışların bazı çıkarlar temelinde başkalarını kandırmaya ve ikiyüzlülüğe dönüşmesi ile başlamaktadır.

 

Türklerde gösteriş kültürünün köklerini Orta Asya göçebe kültürüne götüren/bağlayan Erol Göka, bu yöndeki davranışların itaat ve şölen (potlaç) kültürü ile çok sıkı bağlantılı olarak bugün de sürüp gittiğini ifade etmekte ve şu tespiti yapmaktadır:  “Osmanlı’nın irrasyonel-feodal mirasını onarma savındaki Cumhuriyet tarihimiz boyunca birçok alanda modernleşme girişimleri yapılmış olmasına rağmen gösteriş kültürü geriletilememiş, hatta yönetici elitler katında bile kök salmıştır.

Back to Top