Batı Afrika Ekonomik Topluluğu’nun Güvenlik Yapılanması

Hatice EKE
22 Temmuz 2016
A- A A+

Afrika’da ülkelerin bağımsızlıklarını elde ettikleri ilk dönemde bölgeselleşme önünde iktisadi, tarihi, ideolojik ve siyasi birçok engelleyici faktör bulunmaktaydı. Soğuk Savaş döneminde beliren ideolojik ayrışma, ülkelerin siyasal istikrarsızlıkları ve istikrarı sağlama önceliği, bağımsızlık sonrası yükselen iç talepleri karşılamak üzere kısa vadede ekonomik kazanç getirecek girişimlerin öne çıkarılması, Fransa’nın bölgedeki etkinliğini sürdürme çabası, sömürge yönetimlerinin bir mirası olarak bölgesel politika konusunda çıkan uyuşmazlıklar bunların bir kısmıdır. Tüm bu engellerin aşılma çabası bir takım bölgesel işbirliği girişimlerinin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (BADET) kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte temel kuruluş amacı iktisadi işbirliği olan BADET’in işbirliği alanları siyasi ve güvenlik konularına da yayılmıştır. Çalışma kapsamında BADET’in neden siyasi alanda ve güvenlik konusunda işbirliğine geçişinin uzun zaman aldığı ve bu alandaki bölgesel düzenlemelerin ne kadar etkin olduğu anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla ilk olarak topluluğun kuruluş süreci, sonrasında güvenlik yapılanmasına geçiş aşaması ve son olarak güvenlik alanındaki bölgesel kurumsallaşma çabasının güncel durumu incelenecektir.

Back to Top