Türkiye’de Askerlik Sistemi Nasıl Olmalıdır?

A- A A+

Güvenlik, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren günümüze kadar önemini korumuştur. Günümüzde boyutları genişleyen güvenlik kavramının en önemli unsurlarından birisi savunma alanıdır. Savunmanın temelini de güçlü silahlı kuvvetler oluşturmaktadır.

 

Bu raporun amacı, etkili bir silahlı kuvvet oluşturmanın temel unsurlarından birisi olan askerlik sisteminin nasıl olması gerektiğini irdelemektir. Bu analizin tam olarak yapılabilmesi amacıyla, çalışmada önce anlayış birliğini sağlamak üzere temel askerlik sistemleri ve uygulamadaki farklılaşmalar ele alınmış, sonra Selçuklular ve Osmanlılarda nasıl bir askerlik sistemi olduğu incelenmiş, müteakiben günümüzdeki askerlik sistemlerine ilişkin yapılan tartışmalar özet bir şekilde ele alınarak konu Türkiye bağlamında değerlendirilmiştir. Sonunda bütün bu sistemler, uygulama sonuçları da dikkate alınarak bazı temel kriterler çerçevesinde mukayese edilmiş ve bir model önerisinde bulunulmuştur.

 

Raporun karar mercilerine, akademisyenlere ve ilgili kurum, kuruluş ve kişilere faydalı olmasını temenni eder, raporu hazırlayan Dr. M. Sadi Bilgiç, Dr. Salih Akyürek ve Fatma Serap Koydemir’e ve emeği geçen BİLGESAM çalışanlarına teşekkür ederim.

 

 

Prof. Dr. Atilla Sandıklı

BİLGESAM Başkanı

Back to Top