Güney Çin Denizi’ndeki Çin-Filipinler İhtilafı ve Tahkim Kararının Değerlendirmesi

Sibel KARABEL
08 Eylül 2016
A- A A+

Güney Çin Denizi (GÇD)’ndeki ihti- laflar, kıyıdaş ülkelerin hem kara hem de bağlantılı sulardaki Münhasır Eko- nomik Bölgeler (MEB) ve kıta sahan- lığına giren alanlardaki çakışan hak iddialarından oluşmaktadır. Güney Çin Denizi’ndeki ada, adacık ve sığlıklar bir taraftan egemenlik talepleri diğer taraftan da coğrafi/hukuki tanımlama-
larına göre MEB ve kıta sahanlığı hususlarında anlaşmazlıklara konu olmuştur. Başta Çin olmak üzere, Filipinler, Tayvan, Bruney, Endonezya, Vietnam ve Malezya arasında dönem dönem sı- cak çatışmalara da neden olan bu ihtilaflar dünya kamuoyu gündeminde sıklıkla yer almaktadır.

Bunun yanı sıra GÇD’ndeki sorunsal sadece birtakım ada, adacık, sığlık ve resifin paylaşım kavgasından öte etkileri küresel boyutta hissedi- lebilecek çok boyutlu ve çok aktörlü bir karma- şa haline gelmiştir. GÇD’nin uluslararası ticaret rotalarının en yoğun alanlarından biri olması ve ihtilaflara angaje olan aktörlerin çeşitliliği, so- runu deniz haklarının karmaşıklığından ziyade uluslararası ilişkiler kapsamına taşımaktadır.

Kuşkusuz, bölgedeki çetrefilli hak iddialarının en yankı uyandıranı Çin ve Filipinler arasında- ki ihtilaflardır. Geçmişi uzun  yıllara  dayanan ve içeriği itibariyle en karmaşık egemenlik ça- kışmalarından biri olan Çin-Filipinler çıkmazı,Filipinler’in başvurusuyla 12 Temmuz 2016 ta- rihinde Hollanda’da bulunan Daimi Tahkim Di- vanı (DTD)’nın Çin aleyhinde karar vermesiyle farklı bir boyut kazanmıştır.

Bu analizde, 12 Temmuz 2016 kararına giden sürecin bölgedeki sorunlara nasıl yansıyacağı değerlendirilecektir..

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top