Siber Güvenlik Ve Stratejik Karar Alım Eğitimi

A- A A+

Siber Güvenlik Ve Stratejik Karar Alım Eğitimi
6-7 MART 2017
İstanbul


•    Kurumunuzun bilgi sistemlerine sızıldı ve verileriniz çalındı, şimdi ne yapmalıyız?
•    Müşterilerimizin ve personelimizin kişisel verilerini nasıl korumalıyız?
•    Kurum personelimizi bilgi güvenliği konusunda nasıl bilgilendirmeliyiz ve hangi politikaları uygulamalıyız?
•    Herhangi bir bilgi güvenliği ihlali durumunda müşterilerimizi, yatırımcılarımızı, tedarikçilerimizi ve kamuoyunu nasıl bilgilendirmeliyiz?
•    Bilgi güvenliğine ilişkin yatırım planları oluştururken, hangi faktörleri temel alarak karar vermeliyiz?

İnternetin günlük hayattaki yaygınlaşan kullanımı ve günümüzde kurumların bilişim teknolojilerini giderek daha yoğun olarak kullanmaları siber güvenlik ve bilgi güvenliğine ilişkin tehditleri önde gelen bir risk faktörü haline getirmiştir. Bu çerçevede,  kurumların,  stratejik, organizasyonel ve finansal konularda izlediği karar alım süreçlerine benzer şekilde siber güvenlik ve bilgi güvenliğine ilişkin izleyecekleri politikalar ve yapacakları yatırımlar da stratejik karar alım zincirinin kritik bir halkası olmuş ve “bilgi güvenliği yönetişimi” olarak adlandırılabilecek yeni bir kavram ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede, BİLGESAM tarafından 6-7 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenecek, “Siber Güvenlik ve Stratejik Karar Alım Süreci” eğitiminde, siber güvenlik ve bilgi güvenliğine ilişkin konular kurumların stratejik karar alma süreci perspektifinde değerlendirilecek ve bu çerçevede profesyonellere gerçek hayattan senaryolar ve vaka çalışmaları sunularak pratik kazandırmak amaçlanacaktır.

Eğitimin sonunda katılımcılar, kurumlarına yönelik siber ve bilgi güvenliği tehditlerini tanıma şansı bulacak ve risklerini nasıl minimize edebilecekleri konusunda temel bilgi ve metotları kavrayacaklardır. Ayrıca, uygulamalı dersler ve katılımcılara özel hazırlanmış eğitim kiti ile beraber katılımcılar öğrendiklerini hayata geçirme ve tartışma fırsatını yakalayacaklardır.EĞİTİMDEN KONU BAŞLIKLARI

1. Giriş
      •    Temel bilgi güvenliği ve siber güvenliği kavramları
      •    BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve ISO 27001’e giriş
2. Bilgi Güvenliği Yönetişimi ve Kurumsal Bilgi Güvenliği Kültürü
      •    Bilgi güvenliği politikaları ile kurumsal politikaların ve önceliklerin entegrasyonu
      •    Üst yönetim ve bilgi güvenliği yaklaşımı
3. Esneklik(Resilience): Her hangi bir siber güvenlik ihlali konusunda sistemlerin en hızlı şekilde geri döndürülmesi
4. Risk Temelli Bilgi Güvenliği Yaklaşımı

      •    Bilgi güvenliğine ilişkin risk ve tehditlerimizi nasıl ölçebiliriz?
      •    Bilgi güvenliğine ilişkin risk ve tehditlerimizi nasıl minimize edebiliriz ve yönetebiliriz?
5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Neler içeriyor, nasıl hazırlanmalıyız?
6. Ufukta Siber Güvenlik: Nesnelerin interneti ve bilgi güvenliği tehdit projeksiyonları
7. Siber Sigorta Kavramı
8. Senaryo Çalışmaları ve Vaka Uygulamaları


EĞİTİME KİMLER KATILMALI:
    -    Kritik altyapı sektörlerinde (finans, enerji, ulaştırma, sağlık, telekomünikasyon ve iletişim…) faaliyet gösteren profesyoneller;
      •    Departman yöneticileri ve proje birimleri
      •    Bilgi güvenliği
      •    İş geliştirme
      •    İnsan kaynakları
      •    Strateji ve politika
      •    Finans ve kurumsal ilişkiler departmanları

    -    Kamu kurumlarında ilgili birim yetkilileri,
    -    IT ve bilişim sistemleri konusunda kariyer yapmak isteyen genç profesyoneller
    -    Bilgi güvenliği/siber güvenlik konusuna ilgi duyan bireyler

Eğitim Tarihi: 6-7 Mart 2017
Eğitim Yeri: İstanbul (Detaylı yer bilgisi paylaşılacaktır)
Eğitmen: Özkan Demiröz

1974 yılı, Hollanda doğumlu olan bilgi güvenliği uzmanı Özkan Demiröz, Master derecesini Eindhoven Teknoloji Üniversitesi, Bilgi Güvenliği bölümünde tamamlamıştır. Profesyonel hayatını yaklaşık 20 senedir, bilgi güvenliği uzmanı olarak sürdüren Demiröz, bilgi güvenliğinin teknolojik, hukuki ve organizasyonel alanına hâkim olup aynı zamanda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçisi unvanına sahiptir.

Özel şirketlerin yanı sıra, İngiltere, Almanya, ABD ve Fransa’da çeşitli kamu kurumlarında ve kritik altyapı tesislerinde bilgi güvenliği ve siber güvenliğe ilişkin danışmanlık hizmetleri veren Demiröz, 2000 yılından bu yana kendi bağımsızlık danışmanlık firması olan “Demiroz Consultancy” bünyesinde bilgi güvenliği, siber risk yönetimi ve bilginin gizliliği konularında çalışmaktadır. Demiröz aynı zamanda, 2015 yılından bu yana ise Hollanda hükümetinin Bilgi Güvenliği ve Gizliliğin korunması Merkezine stratejik ortak olarak danışmanlık vermektedir.

Notlar:
*Eğitim süresi 2 gündür.
*Detaylı ders programı duyurulacaktır.
* Eğitim Ücreti: 1000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.
* Katılımcılara dağıtılacak eğitim kiti ve dokümanlar eğitim ücretine dâhildir.
*Yeterli katılımcının sağlanamaması durumunda, eğitimin ertelenmesi hakkı saklı tutulmaktadır.

 

Katılım ücretinin aşağıdaki hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

 

BİLGE ADAMLAR STRATEJİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TÜRKİYE İŞ BANKASI – MECİDİYEKÖY ŞUBESİ

HESAP NO : 1357 – 0109482

IBAN: TR90 0006 4000 0011 3570 1094 82

 

* Son başvuru ve kayıt tarihi, 02 Mart 2017’dır.

* Daha fazla bilgi ve iletişim için:

 

Dr. Elnur İSMAYIL

E-mail: elnurismajil@gmail.com

 


Back to Top