Küresel Silah Ticaretinde Birleşik Krallık

Can ZENGİN
07 Şubat 2017
A- A A+

Silah ticareti uzun yıllardır tartışmalı konuların başında gelen hassas bir meseledir. Ülkelerin, güvenlik anlamında kendilerini garanti altına almak için silahlanmaya gitmek istemesinin yanı sıra aşırı silahlanmanın diğer ülkeleri tehdit etmesi de konunun göz ardı edilemeyecek diğer bir boyutunu oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yüzyıldan bu yana teknolojik gelişmenin etkisiyle silah sanayisinin etkinliği ve karlılığı giderek artmaktadır. Güvenlik açısından beraberinde soru işaretlerini de getiren silah ticareti, sanayisi gelişmiş ve ticaret hacmi yüksek ülkeler açısından ekonomiye önemli bir katkı sağlamaktadır.

 

Bu analizde, dünya siyaseti ve ekonomisinde önemli rol oynayan Birleşik Krallık’ın küresel silah ticaretindeki yeri incelenmektedir. Analizde; dünya genelindeki silah ticaretine kısaca değinildikten sonra Birleşik Krallık’ın bu silah ticareti içindeki yeri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, Birleşik Krallık açısından tartışmalara neden olan ticaret rakamları üzerinden hangi ülkelere ne kadar silah ihraç edildiği ele alınmakta, silah ticaretine yönelik iç ve dış tepkiler üzerine değerlendirmeler yapılarak Türkiye’nin çıkarabileceği dersler gözden geçirilmektedir.

Back to Top