Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler

A- A A+

20. yüzyılın son çeyreği ve 21.yüzyıl uluslararası sisteminin, gerek siyasal gerek sosyo-kültürel ve teknolojik alanlarda geçirdiği dönüşümler uluslararası ilişkiler terminolojisinde farklı tanımlamalara yer açmıştır. Devletler arası ilişkilerin, küresel ve bölgesel dengelerin önceki dönemlere kıyasla daha esnek ve dinamik olarak kavramsallaştırıldığı bu yeni düzen, aynı zamanda riskler ve tehditler açısından öngörülmesi nispeten güç bir hal almıştır. Bu bağlamda yeni uluslararası sistem, küresel ve bölgesel düzlemde farklı tehdit algılarını ve risk potansiyellerini barındırmaktadır.

 

Küresel ve bölgesel gelişmelerin uluslararası sisteme etkileri incelenirken, küreselleşmenin bir zamk görevi görüp güvenlik algılarını da dönüştürdüğü bilinmektedir. Dolayısıyla, devlet ve devlet-dışı aktörlerin karşı karşıya kaldığı yeni güvenlik tehditleri; terörizm, çevresel sorunlar, siber güvenlik ve kitlesel göç gibi çok boyutlu ve çok yönlü olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Bu arkaplan çerçevesinde, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), “Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler” kitabı ile küreselleşmeyle birlikte çağdaş uluslararası sistemde tayin edici birtakım etkenlerin altını çizerek, küresel ve bölgesel yeni güvenlik anlayışlarına ışık tutmayı amaçlamaktadır. İki bölümde incelenen kitabın birinci kısmında; Küresel Strateji Belgeleri ve Avrupa Birliği’nin 2016 Strateji Belgesi ve küresel yoksulluk, uluslararası göç ve küreselleşen dünyada gelir dağılımı eşitsizliği gibi güncel küresel riskler ele alınmıştır. Bunun yanı sıra, ikinci bölümde bölgesel krizler; Kolombiya, Bosna Hersek, Sarı Deniz, Filistin, Afganistan, Kosova ve Moldova’ya uzanan bir coğrafyada irdelenmektedir.

 

“Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler” kitabının başta siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler olmak üzere akademik dünyada faydalanılan bir kaynak olmasını dilerim.

Back to Top