Türkiye’nin Enerji Politikasında TANAP Ve Türk Akımı

Türkan BUDAK
27 Mart 2017
A- A A+

Mevcut enerji kaynakları ülkelerin artan enerji ihtiyaçlarının karşılama noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu durum ise enerji bakımından yetersiz olan ülkelerin ithalatını artırmaktadır. Konjonktür gereği ülkeler için ithal edilen enerjinin sürdürülebilir olması hayati önem taşımaktadır. Hidrokarbon kaynaklarının transferinin artışı ise beraberinde ‘enerji güvenliği’ kavramını getirmektedir. Çünkü enerji güvenliği, enerji teminin devamlılığı ve verimliliğini de beraberinde getirmektedir. Nitekim bu durum, kaynak ülkeler ve tüketici pazarlar arasında transfer olabilme potansiyeline sahip olan ülkeleri önemli bir konuma taşımaktadır.

 

Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya’da bulunan enerji kaynaklarının Avrupa ülkelerine sevk edilmesinde transit ülke olmasından dolayı stratejik değere sahiptir. Aynı zamanda Türkiye, dünya enerji piyasasında önemli enerji pazarlarından biridir. Ancak tükettiği enerjinin yarısından fazlasını ithal etmektedir. Türkiye, bilhassa doğalgaz ve petrol konusunda dışa bağımlı hale gelmiştir. Doğalgaz talebi Çin’in ardından en fazla artış gösteren ülke olan Türkiye, doğalgaz tüketiminin yaklaşık %99 kadarını ithal etmektedir. Bahsedilen sebeplerden dolayı Türkiye’nin enerji politikasında doğalgaz projeleri önemli yer edinmektedir.

 

Enerji nakil güzergâhları için stratejik bir geçiş ülkesi olan Türkiye, enerji merkezi olmaya aday bir ülkedir. Bu nedenle Türkiye için geniş kapsamlı enerji transfer projelerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Türkiye, bilhassa doğalgaz konusunda kaynak çeşitliliğinin sağlanması için birçok projeye dâhil olmuştur. Türkiye, İran-Türkiye ve Mavi Akım Doğalgaz Boru Hatları gibi mevcut hatların yanında geliştirilen yeni projelere de dâhil olmaktadır. Şahdeniz bölgesinde yer alan kaynakların Avrupa’ya aktarılması amacıyla Türkiye ve Azerbaycan arasında TANAP projesi imzalanmıştır. Son olarak, Rusya-Türkiye arasında Türk Akımı olarak adlandırılan proje ön plana çıkmıştır. Bu çalışmada henüz proje aşamasında olan TANAP ve Türk Akımı projeleri ve bu projelerin Türkiye’nin enerji politikasındaki muhtemel etkileri üzerine incelemeler yapılacaktır.

Back to Top