Orta Doğu Enerji ve Güvenlik Okulu (5 -7 Mayıs 2017)

A- A A+

Orta Doğu Enerji ve Güvenlik Okulu

Tarih: 5-7 Mayıs 2017

Uluslararası sistemde enerji kaynakları, bir yandan küresel ekonomiye büyük oranda katkıda bulunurken diğer yandan da enerji güvenliğinin artan önemine binaen stratejik bir değer taşımaktadır. Orta Doğu’nun kapsadığı coğrafya da kültürel, tarihsel ve coğrafi açıdan zenginlik arzetmekle beraber bölgede bulunan enerji kaynakları, özellikle petrolün varlığı, Orta Doğu’yu bölgesel ve küresel güçlerin çekim alanına sevk etmektedir.

Bu çerçeveden bakıldığında, 20.yüzyıldan itibaren ülkelerin dış politikalarını şekillendirirken Orta Doğu enerji jepolitiğini hesaba katarak geleneksel diplomasi unsurlarına enerji diplomasisini de ekledikleri gözlemlenmektedir. Artık, enerji kaynakları küresel güç dengeleri değişimine etki etmekte ve ülkelerin ulusal güvenlik stratejilerinde belirleyici faktörlerden biri olmaktadır.

Orta Doğu’nun üç kıtayı birleştiren ticaret yollarının kavşağında bulunması, zengin kültürel havzası ve tarihsel süreçte çeşitli güç mücadelelerine ve çatışmalara sahne olması, enerji güvenliği ile birlikte bölgenin artan jeostratejik önemini irdelemeyi zorunlu kılmaktadır. Küresel ve bölgesel güçlerin bölge üzerindeki enerji rekabeti ise ülkelerin enerji politikalarını detaylı olarak analiz etmeyi gerektirmektedir.

Bu bağlamda 5-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında BİLGESAM’da düzenlenecek olan “Orta Doğu Enerji ve Güvenlik Okulu’nda” alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından aşağıdaki konular eğitim süresince anlatılacaktır.

    1.Orta Doğu’da Küresel Güçlerin Enerji Rekabeti ve Güvenliği
    2.Türkiye’nin Enerji Politikası ve Güvenliği
    3.Doğu Akdeniz’de Enerji Rekabeti ve Güvenliği
    4.Irak ve Kuzey Irak’ın Enerji Politikası ve Güvenliği
    5.İran’ın Enerji Politikası
    6.Körfez Ülkelerinin Enerji Politikaları
    7.Rusya’nın Enerji Politikası
    8.Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası

Başvuru için dikkat edilmesi gerekenler:

    -03 Mayıs 2017 tarihine kadar program katılımı için başvurmuş olmak,
    -Hâlihazırda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak ya da alakalı konularla ilgileniyor olmak,

Başvuru için gerekli olan belgelerin 06 Nisan – 03 Mayıs 2017 tarihleri arasında aşağıdaki adrese sunulması gerekmektedir:
- Özgeçmiş
- 100-150 kelimelik niyet mektubu
- Önceden yazılmış makale (varsa dosyaya eklenmeli)

Orta Doğu Enerji ve Güvenlik Okulu ile ilgili önemli bilgiler:

- 3 gün sürecek çalışma sonrasında başarılı öğrencilere sertifika belgesi sunulacaktır
- Katılım belgesini alabilmek için oturumların en az %75’ine katılmanız gerekmektedir
- Orta Doğu Enerji ve Güvenlik Okulu katılımcılarına BİLGESAM yayın seti hediye olarak verilecektir.
- Orta Doğu Enerji ve Güvenlik Okulu’na Katılım sınırlı olacaktır.

Katılım Ücreti:

Program katılım ücreti 250 TL olacaktır.
Anılan tarihe kadar ücretini yatırmayanlar programa katılımları garanti edilemeyecektir.
Daha fazla bilgi ve iletişim için:
Ali SEMİN
BİLGESAM Araştırma Koordinatörü
E-mail: alisemin@bilgesam.org