2. Körfez Savaşı’nın 10. Yılında Irak

Bilge Adamlar Kurulu
26 Mart 2013
A- A A+

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), Irak’taki gelişmelere ve bu gelişmelerin bölgesel etkilerine yönelik öngörülerde bulunarak karar mercilerine milli menfaatler doğrultusunda gerçekçi çözüm önerileri ve karar seçenekleri sunmak amacıyla “2. Körfez Savaşı’nın 10. Yılında Irak” raporunu yayımlamaktadır.BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı, BİLGESAM Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nden Uzman Ali Semin ve Uzman Tuğçe Ersoy Öztürk tarafından hazırlanan rapor 15 Mart 2013 tarihinde icra edilen 16. Bilge Adamlar Kurulu toplantısında değerlendirilmiştir. Rapor, Kurul üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirilmiş ve yayına hazırlanmıştır.


“2. Körfez Savaşı’nın 10. Yılında Irak” raporu, Irak’taki aktörleri, savaşla birlikte ülkede ortaya çıkan devlet yapısını, siyasi ve ekonomik durumu incelemekte, işgal döneminin yol açtığı güç boşluğunun bölgesel sonuçlarına ve Türkiye’ye etkilerine dikkat çekmektedir. Rapor, ABD’nin çekilmesinden sonra Irak’ta derinleşen istikrarsızlığı ve iç siyasi ihtilafları analiz etmekte, Türkiye’nin Irak merkezi hükümetiyle ve kuzeydeki Kürt Yönetimiyle ilişkilerini ele almaktadır. Raporda, Irak’taki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılmakta, Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda karar mercilerine öneriler sunulmaktadır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top