Türkiye'nin Dış Yardım Stratejisi: Sorunlar ve Öneriler

BİLGESAM
26 Aralık 2012
A- A A+

Her ne kadar Soğuk Savaş yıllarında süper güçlerin ideolojik rekabeti gölgesinde kalsa da gelişmiş ülkelerin son yarım yüzyılda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yaptıkları yardım miktarı trilyon dolarlarla ifade edilmektedir.Ancak Birleşmiş Milletler’in insani kalkınma verilerine bakıldığında trilyonlarca dolar yardım yapılmasına rağmen birçok ülke ekonomik kalkınmayı başaramadığı gibi basit hastalıklardan dolayı hayatını kaybedenlerin sayılarında ciddi bir düşüş görünmemektedir. Kısacası, yarım yüzyıldır sürdürülen yardım rejimi ile uluslararası kamuoyu dünyadaki yoksulluğun ortadan kaldırılmasında başarısız olmuştur. Dış yardım sektörünün insani yönüne ek olarak son yıllarda bir dış politika enstrümanı olarak da kullanıldığı dikkate alındığında bu alanda yeni olan Türkiye’nin yarım yüzyıllık dış yardım tecrübesinden alacağı derslerin olduğu muhakkaktır.


Gelişmiş bir ülke neden başka bir ülkeye yardım eder? Ülkeler yardım yapacağı ülkeyi neye göre seçmektedir? Ülkeler hangi sektörlere yarım yapmaktadır? Bu ve benzeri önemli sorulara cevap arayan bu rapor gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere dönük yardım politikalarını sorgulamakta ve yapılan yardımların etkinliğini ve verimliliğini incelemektedir. Raporda Türk yardım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların karşılaştıkları zorluklar paylaşılmakta ve Türkiye’nin dış yardım stratejisinin nasıl olması gerektiğine dair bir alternatif strateji önerilmektedir.

Back to Top