İnsansız Hava Araçları: Muharebe Alanında ve Terörle Mücadelede Devrimsel Dönüşüm

BİLGESAM
15 Aralık 2012
A- A A+

Bilişim alanındaki teknolojik yenilikler, yapay zeka ve robotik mühendislik konusunda son 10 yıl içindeki hızlı gelişmeler, insansız sistemleri bir bilim kurgu konusu olmaktan çıkarmış ve bu araçları 21. yüzyılın muharebe alanına sokmuştur. Bu araçlar içinde öne çıkanlar ise insansız hava araçlarıdır.Bu araçlar Vietnam savaşı ve sonrasında Lübnan, Kosova, Irak, Somali, Afganistan ve Pakistan’da hem klasik muharebe şartlarında hem de terörle mücadelede etkin olarak kullanılmıştır. Farklı görevlere dönük olarak üretilen çok farklı modellere ve silahlı insansız hava araçlarına geleceğin savaşları için devrimsel bir rol yüklenmektedir.


Türkiye ülke içinde ve sınır ötesinde konuşlanan teröristlerin eylemlerine maruz kalırken bu terörist unsurları takip etmekte ve haklarında istihbarat toplamakta problemler yaşamaktadır. Fiziki güvenlik tedbirleri ile kontrolü neredeyse imkansız, uzun ve engebeli sınırlara sahip olmak ise terörle mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Zorlu şartlar içinde, terörle mücadelede etkin bir keşif, gözetleme, istihbarat faaliyetlerine ve baskın tarzında hava akınlarına ve müdahaleye duyulan ihtiyaç, Türkiye’nin yeterli sayıda ve özellikte insansız hava aracına sahip olmasını zorunlu kılmaktadır.


Bu teknolojiyi yeni üretmeye başlayan ve milli savunma sanayini geliştirme yönünde önemli adımlar atmasına rağmen sancılar çeken Türkiye için bu silah sistemlerini geliştirmek ve bu konuda teknoloji üreten ülkeler içerisinde yer almak hayati önem taşımaktadır. ABD ve İsrail’in insansız hava araçlarını (İHA) 1970’lerden itibaren muharebe alanında etkin olarak kullandığını düşündüğümüzde, Türkiye’nin bu sistemleri ve teknolojiyi geliştirme noktasında henüz emekleme aşamasında olduğunu, yeni testler ve uzayan proje süreleriyle bu başlangıç sürecini aşmaya çalıştığını görebiliriz.


“İnsansız Hava Araçları: Muharebe Alanında ve Terörle Mücadelede Devrimsel Dönüşüm” raporu; insansız hava araçları konusundaki farkındalığı artırmak, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri kamuoyuna aktararak bu konudaki yeni girişimlere biraz da olsa ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır. Raporda; insansız hava araçlarının tarihsel gelişimi, Türkiye’deki savunma sanayinin kısa tarihçesi, Türkiye’deki İHA projeleri, İHA sistemlerindeki gelişmeler ve İHA’ların terörle mücadelede kullanımı incelenmekte, İHA’ların işlevi Türkiye’nin PKK terör örgütüyle mücadelesi kapsamında değerlendirilmektedir.

Back to Top