Uluslararası İnsan Hakları Çalıştayı Gerçekleştirildi

BİLGESAM
11 Aralık 2013
A- A A+

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) ve Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslararası İnsan Hakları Çalıştayı” 10 Aralık 2013 tarihinde Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası İnsan Hakları Çalıştayı, BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı ve Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret  Çomak’ın konuşmalarıyla açılmıştır.Doç. Dr. Atilla Sandıklı çalıştayda ayrıca “İnsan Hakları Kavramı ve Gelişimi” başlıklı bir tebliğ sunmuştur.


BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı, insan hakları kavramının içeriğinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayarak başladığı takdiminde;  insan haklarının tarihsel süreç içinde belirli aşamalardan geçerek dört kuşak haklar şeklinde gelişme gösterdiğini ifade etmiş, birinci kuşak haklar şeklinde ifade edilen klasik hakların, kişi özgürlüğü ve siyasal hakları ihtiva ettiğini belirtmiştir. Doç. Dr. Sandıklı, ikinci kuşak haklar adı verilen  ve sosyal haklar başlığı altında incelenen hakların, devlete vatandaşlara hizmet sunma görevi yüklediğini kaydetmiştir. BİLGESAM Başkanı dayanışma hakları olarak adlandırılan üçüncü kuşak hakların, diğer tüm insan haklarının korunması için ortak gözetim, işbirliği ve dayanışma özelliği belirgin bir biçimde ortada olan haklar olduğunu dile getirmiştir. Sandıklı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kötüye kullanılma olasılığına karşı tespit edilen dördüncü kuşak hakların ise insan onurunun korunmasına yönelik olduğunu ifade etmiştir.


BİLGESAM İcra Kurulu üyesi Prof. Dr. Oktay Alnıak “İnsan Hakları Hakkında Değerlendirme” başlıklı bir sunum gerçekleştirirken, BİLGESAM Araştırma Koordinatörü Orhan Dede “Yunanistan’da Türk Azınlıklar” konulu bir tebliğ sunmuştur. Çalıştay’da ayrıca BİLGESAM Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nden uzman Ali Semin “Irak’taki Türkler ve İnsan Hakları” başlıklı bir bildiri sunmuş, BİLGESAM Rusya ve Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü’nden Orhan Gafarlı ise “Kafkas Ülkelerinde Azınlık Sorunları” konulu bir tebliğ takdim etmiştir.


Doç. Dr. Atilla Sandıklı’nın “İnsan Hakları Kavramı ve Gelişimi” başlıklı tebliğini indirmek için tıklayınız.


Orhan Dede’nin “Yunanistan’da Türk Azınlıklar” konulu tebliğini indirmek için tıklayınız.


Ali Semin’in “Irak’taki Türkler ve İnsan Hakları” başlıklı tebliğini indirmek için tıklayınız.

 

 

 

Back to Top