Türkiye'de Çağcıl Demokrasi, Demokratik Kültür ve Olgunluk

Prof. Dr. Atilla SANDIKLI
02 Aralık 2013
A- A A+

BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı, Demokraside Birlik Vakfı tarafından 30 Kasım 2013 tarihinde düzenlenen “Demokrasi Şurası” adlı toplantıda “Türkiye'de Çağcıl Demokrasi, Demokratik Kültür ve Olgunluk” başlıklı bir takdim gerçekleştirmiştir.Doç. Dr. Atilla Sandıklı takdimde Türkiye’de son yıllarda yaşanan gerilimler ve olayların temelinde çağcıl demokrasi, demokratik kültür ve olgunluk eksikliğinin yer aldığını vurgulamış, çağcıl demokrasinin yerleşmesi ve derinleşmesi için çoğulculuk ve yönetişim esaslarına riayetin önemine değinmiştir.


Doç. Dr. Sandıklı, temel insan haklarına saygıyı, insan onurunun korunmasını, azınlıkta veya muhalefette olanların beklentilerinin dikkate alınmasını, farklı düşüncelerin serbestçe ve hiçbir baskıyla karşılaşmadan ifade edilebilmesini çoğulcu demokrasinin şartları olarak sıralamıştır. BİLGESAM Başkanı daha sonra yönetişim kavramı üzerinde durmuş, yönetişimin hükümet otoritesine dayalı hiyerarşik yönetim anlayışından farklı ve toplumun yönetimine ilişkin bir model olduğunu anlatmıştır. Sandıklı, yönetişim modelinde aktörlerin veya birimlerin tek taraflı yönlendirmelerinin değil, karşılıklı etkileşime dayalı bir ilişkinin süreci yönlendirdiğini kaydetmiştir. Doç. Dr. Atilla Sandıklı, çoğulculuk ve yönetişimin ise ancak hukukun üstünlüğü, katılımcılık, şeffaflık, eşitlik, etkinlik ve hesap verebilirlik ilkeleriyle mümkün olduğunu, bu ilkelere işlerlik kazandırılması halinde güç merkezleri arasındaki gerilimlerin önlenebileceğini ve uzlaşmanın sağlanabileceğini ifade etmiştir. 


BiLGESAM Başkanı Sandıklı, çoğulculuk ve yönetişim esaslarının siyasetin, bürokrasinin ve toplumun her kesimine yerleşmesi gerektiğine, demokratik kültür ve olgunluğun geliştirilebilmesi için bu esasların aileden başlamak üzere eğitimin her kademesinde öğretilmesi ve uygulanmasının elzem olduğuna işaret etmiştir. Doç. Dr. Sandıklı, çoğulculuk ve yönetişim esaslarına dayalı siyasi etik kurallarının geliştirilmesinin önemine değinmiş, bu kuralların siyasi hayata hâkim olması, yeni anayasa, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve diğer kanun ve mevzuatın ruhuna yerleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Sandıklı, bu kapsamda Türkiye’de çağcıl demokrasinin gelişebilmesi için yürütmenin yasama ve yargı üzerindeki etkinliğinin ortadan kaldırılarak kuvvetler ayrılığı prensibinin tam olarak uygulanmasının zaruri olduğunu dile getirmiştir.


Doç. Dr. Atilla Sandıklı takdimin son bölümünde; ancak çağcıl demokrasi, demokratik kültür ve olgunluğa ulaşmış bir Türkiye’de kalıcı barış, istikrar ve güven ortamının sağlanabileceğini ve huzur ve refah içinde insanca bir yaşamın mümkün olabileceğini ifade etmiştir.


BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı’nın “Türkiye'de Çağcıl Demokrasi, Demokratik Kültür ve Olgunluk” başlıklı takdimini PDF formatında indirmek için tıklayınız.

 

 
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top