12. Bilge Adamlar Kurulu Toplantısı: Çağcıl Hukuk Sistemlerinde ve Türkiye'de Tutuklama

Bilge Adamlar Kurulu
28 Ekim 2011
A- A A+

12. Bilge Adamlar Kurulu Toplantısı 28 Ekim 2011 tarihinde Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (BİLGESAM) yapılmıştır. Bilge Adamlar Kurulu, toplantıda “Çağcıl Hukuk Sistemlerinde ve Türkiye’de Tutuklama” raporunu değerlendirmiştir.Toplantıya, E. Oramiral Salim DERVİŞOĞLU başkanlığında Bilge Adamlar Kurulu Üyeleri E. Bakan İlter TÜRKMEN, Prof. Dr. Sami SELÇUK, E. Bakan/Vali Kutlu AKTAŞ, E. Büyükelçi Sönmez KÖKSAL, E. Büyükelçi Güner ÖZTEK, E. Büyükelçi Özdem SANBERK, E. Orgeneral Necdet TİMUR, Prof. Dr. Nur VERGİN, Prof. Dr. Ali KARAOSMANOĞLU, Prof. Dr. Çelik KURTOĞLU, Prof. Dr. Orhan GÜVENEN, BİLGESAM İcra Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK, BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla SANDIKLI, Ortaklar Kurulu’ndan Ertuğrul ÇETİNKAYA ve Erkan KAZANCI ve BİLGESAM Araştırma Koordinatörü Orhan DEDE katılmıştır.

Toplantı, Bilge Adamlar Kurulu oturum başkanı E. Oramiral Salim DERVİŞOĞLU’nun açış konuşması ile başlamış, Doç. Dr. Atilla SANDIKLI’nın önceki toplantıdan bugüne BİLGESAM’ın gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattığı takdimle devam etmiştir. Akabinde BİLGESAM Araştırma Koordinatörü Orhan DEDE, “Çağcıl Hukuk Sistemlerinde ve Türkiye’de Tutuklama” başlıklı raporu Kurul’a takdim etmiştir. Bilge Adamlar Kurulu, raporun taslak metnini değerlendirmiş, üyelerin görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak düzenlemelerle birlikte çalışmanın Bilge Adamlar Kurulu Raporu olarak yayınlanmasına karar vermiştir.

Vali Kasım ESEN ve Orhan DEDE tarafından hazırlanan “Çağcıl Hukuk Sistemlerinde ve Türkiye’de Tutuklama” başlıklı rapor, Türkiye’deki tutuklama ile ilgili geçerli mevzuatı ortaya koymakta ve uygulamadaki aksaklıklara işaret etmektedir. Rapor, Türkiye’de sorun haline dönüşen tutukluluk sürelerini diğer ülkelerdeki örneklere referansla incelemekte ve çözüm önerileri sunmaktadır.

 


YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top