11. Bilge Adamlar Kurulu Toplantısı: Terörle Mücadele Stratejisi

Bilge Adamlar Kurulu
08 Haziran 2011
A- A A+

11. Bilge Adamlar Kurulu Toplantısı 3 Haziran 2011 tarihinde Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (BİLGESAM) yapılmıştır. Bilge Adamlar Kurulu toplantıda Türkiye’nin PKK terör örgütü ile mücadelesi kapsamında dört boyutlu bir strateji geliştiren “Terörle Mücadele Stratejisi” raporunu değerlendirmiştir.Toplantıya, E. Oramiral Salim DERVİŞOĞLU başkanlığında Bilge Adamlar Kurulu Üyeleri E. Bakan İlter TÜRKMEN, Prof. Dr. Sami SELÇUK, E. Bakan/Vali Kutlu AKTAŞ, E. Büyükelçi Güner ÖZTEK, E. Büyükelçi Özdem SANBERK, E. Orgeneral Oktar ATAMAN, E. Orgeneral Necdet TİMUR, Prof. Dr. Ali KARAOSMANOĞLU, Prof. Dr. İlter TURAN, Prof. Dr. Ersin ONULDURAN, Prof. Dr. Çelik KURTOĞLU, BİLGESAM İcra Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK, Prof. Dr. Hasret ÇOMAK ve Doç. Dr. Atilla SANDIKLI, Ortaklar Kurulu’ndan da İlker VELİ katılmıştır.

Toplantıda, BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla SANDIKLI, önceki toplantıdan bugüne BİLGESAM’ın gerçekleştirdiği faaliyetleri, ardından da “Terörle Mücadele Stratejisi” raporunu takdim etmiştir. Bilge Adamlar Kurulu, “Terörle Mücadele Stratejisi” raporunu değerlendirmiş, üyelerin görüş ve önerileri doğrultusunda raporun Bilge Adamlar Kurulu Raporu olarak yayına hazırlanmasını kararlaştırmıştır. Yürütme yetkisi ve sorumluluğu olan Terörle Mücadele Genel Kurulu unvanıyla yeni bir kurumun kurulmasını tavsiye eden rapor; Milli Güvenlik Kurulu ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın da içinde bulunduğu bir koordinasyon modeli tasarlamaktadır.

“Terörle Mücadele Stratejisi” raporu; demokratikleşme, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik, güvenlik ve uluslararası ilişkiler boyutu kapsamında stratejiler sunmaktadır. Rapor, demokratikleşme boyutu kapsamında özgürlükler temelinde demokratik değerlerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sosyo-ekonomik boyut kapsamında ekonomi, tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, turizm ve sağlık stratejileri ve projelerine değinmektedir. Sosyo-kültürel boyutta eğitim, sosyal, sosyo-kültürel, psiko-sosyal, iletişim, medya ve idare stratejileri ve projelerine odaklanmaktadır. Silahlı terör örgütünün dağıtılmasının hedeflendiği güvenlik boyutunda, koruculuk sisteminin ıslahı, güvenlik güçlerinin modernizasyonu, mücadelede kırsal ve kent bütünlüğünü sağlayacak koordinasyonun tesisi gibi adımlar teklif edilmektedir. Terörle mücadelenin uluslararası ilişkiler boyutunda ise uygun şartlarda ve ülkenin bekasını riske atmayacak şekilde her türlü imkân ve vasıtanın kullanılarak, örgüte olan dış desteğin en aza indirilmesine dönük somut öneriler ortaya konmuştur.

 YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top