Basın Toplantısı: Terörle Mücadele Stratejisi Raporu

BİLGESAM
20 Temmuz 2011
A- A A+

Türkiye’nin en önemli sorunu olan terörle mücadele konusu ile ilgili Bilge Adamlar Kurulu Raporu olarak yayınlanan “Terörle Mücadele Stratejisi” Raporu 20 Temmuz 2011 tarihinde Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (BİLGESAM) düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulmuştur.

 

Basın mensuplarının ilgiyle takip ettiği toplantıda önce BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı “Terörle Mücadele Stratejisi” Raporunu takdim etmiş, ardından raporla ilgili soruları cevaplamıştır.


Doç. Dr. Atilla Sandıklı başkanlığında BİLGESAM uzmanları tarafından hazırlanan, Bilge Adamlar Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirilen ve Kurul tarafından onaylanan “Terörle Mücadele Stratejisi” başlıklı raporun Bilge Adamlar Kurulu Raporu olarak yayınlanmasına karar verilmiştir.


Raporda, terörle mücadelenin;

-Demokratikleşme boyutu kapsamında özgürlükler temelinde demokratik değerlerin geliştirilmesi vurgulanmakta,

-Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik boyutunda eğitim, ekonomi, tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, turizm ve sağlık stratejileri ve projelerine odaklanılmakta,

-Güvenlik boyutunda koruculuk sisteminin ıslahı, güvenlik güçlerinin modernizasyonu, mücadelede  kırsal ve kentsel bütünlüğü sağlayacak eşgüdümün tesisi gibi adımlar teklif edilmekte,

-Uluslararası boyutunda ise örgüte olan dış desteğin en aza indirilmesine ve terörle mücadeleye sağlanan desteğin artırılmasına yönelik somut öneriler ortaya konmaktadır.

 

"Terörle Mücadele Stratejisi" raporunu indirmek için tıklayınız.

"Terörle Mücadele Stratejisi" raporunun özetini indirmek için tıklayınız.

"Terörle Mücadele Stratejisi" raporunun sunumunu indirmek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Back to Top