3. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi: Kamu Diplomasisi ve Kültürlerarası Diyalog

BİLGESAM
06 Nisan 2012
A- A A+

BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu (KOULİT) ve Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (TUİÇ) tarafından, Kocaeli Üniversitesi’nde 3-4 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen, Kamu Diplomasisi ve Kültürlerarası Diyalog konulu kongreye katılmıştır.

BİLGESAM Başkanı, Kongre’de “Türkiye’de Stratejik Araştırma Merkezleri: BİLGESAM Örneği” başlıklı bir takdim gerçekleştirmiştir.

 

Doç. Dr. Sandıklı, takdimde Soğuk Savaş sonrasında iki kutuplu dünyanın ortadan kalkması ile birlikte özellikle Türkiye gibi bölgesel güçlerin artık çevresindeki gelişmelere seyirci kalmaması ve belirlenmiş bir senaryonun oyuncusu niteliğinde hareket etmemesi gerektiğini, bölge ile ilgili kendi politik hedefleri doğrultusunda, bölgeyi yönlendirebilecek, bölgede barış ve istikrara katkı yapacak şekilde veriler ve farklı bakış açıları üretmesinin oldukça önemli olduğunu belirtmiştir. BİLGESAM Başkanı, bu durumun etkisiyle son yıllarda Türkiye’de stratejik araştırma merkezlerinin önem kazandığını ve her geçen gün sayılarının arttığını ifade etmiştir.

 

Doç. Dr. Atilla Sandıklı, Türkiye’deki stratejik araştırma merkezlerini yapısal özellikleri bakımından üç ana başlık altında incelemiştir. Sandıklı, araştırma merkezlerini kaynaklarına göre kamu ve özel araştırma merkezleri; hukuki statülerine göre vakıf, dernek ve şirket konumundaki merkezler; görüş ve düşüncelerine göre ise siyasi iktidar yanlısı, siyasi iktidara muhalif ve tarafsız olan merkezler olarak sınıflandırmıştır. BİLGESAM Başkanı bu merkezlerin, sınıflandırmada hangi bölüme dâhil olursa olsun, farklı görüş ve düşünceleriyle ve ürettikleri politika önerileriyle ortak aklın oluşturulmasına katkı sağladığını ifade etmiş, stratejik araştırma merkezlerinin demokrasilerin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulamıştır.

 

Sandıklı, stratejik araştırma merkezlerinin sorunlarını ve bu sorunların çözüm önerilerini sunduktan sonra Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) örneği üzerinde durmuştur. Gerçekleştirdiği niceliksel araştırmalarla, sayısal verilere dayalı analizlerle ve kapsamlı raporlarla BİLGESAM’ın devletin gerek iç gerekse dış politikalarının belirlenmesine önemli katkılar yaptığını belirtmiştir. Doç. Dr. Sandıklı, BİLGESAM’ın herhangi bir siyasi veya ideolojik yaklaşımın dışında olduğunu, gelişmeleri tamamen gerçekçi, bilimsel ve akılcı bir şekilde değerlendirdiğini, sunduğu politika önerilerinin ve çözüm tavsiyelerinin Türkiye optimalini oluşturduğunu ifade etmiştir. Sandıklı, BİLGESAM’ın bunun sonucunda güvenilir bir merkez olarak yurt içinde ve dışında saygınlık kazandığını ve görüşlerine değer verildiğini söylemiştir.

 

“Türkiye’de Stratejik Araştırma Merkezleri: BİLGESAM Örneği” başlıklı takdimi indirmek için tıklayınız.

 

Takdim metnini indirmek için tıklayınız.

 

Back to Top