Bağımsızlığının 20. Yılında Kırgızistan

BİLGESAM
27 Aralık 2011
A- A A+

BİLGESAM’ın da Doç. Dr. Atilla Sandıklı ile temsil edildiği ‘Bağımsızlığının 20. Yılında Kırgızistan’ konulu uluslararası toplantı Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve Giresun Üniversitesi tarafından 24 Aralık 2011 tarihinde Giresun Üniversitesi rektörlük toplantı salonunda düzenlenmiştir.


BİLGESAM başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı konuşmasında küreselleşen dünyada egemen devletler ve birlik oluşturma stratejilerinden bahsetmiş ve bunu sağlayan faktörlere değinmiştir. Birinci faktör olarak ülkeler arasında ortak nokta olmadığında birlik sağlamanın zorluğuna değinmiştir. Bugün Avrupalı devletlerin entegrasyonda bu kadar başarılı olmalarında ortak dilin önemini vurgulayan Sandıklı, Türk devletlerinin de entegrasyon sağlaması için ortak dilin son derece önemli olduğunu belirtti ve Orta Asya’daki kardeşlerimizin Türkçe’yi  öğrenmeleri  gibi bizlerin de Kırgızca’yı ve diğer Orta Asya’da konuşulan dilleri öğrenmemizin gerekliliğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Atilla Sandıklı, ikinci faktör olarak ise tarihi ve kültürel yakınlıktan bahsetti. Eğer Türk devletleri tarihi ve kültürel birliği sağlayamazsa ortak hafızayı oluşturamayacağına değinen Sandıklı, ortak hafızayı oluşturamayanların da gelecek ortak idealleri oluşturamayacağını söyledi. Üçüncü faktör olarak ise siyasal değerlerde yakınlığa dikkat çeken Sandıklı, eğer siyasi değerlerde yakınlık yoksa yine entegrasyonu geliştirmenin zorlaşacağını söyledi. Son olarak Doç. Dr. Atilla Sandıklı her şeye rağmen Türkiye Kırgızistan geleceğine umutla baktığını söyledi.

BİLGESAM Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı, konuşmasında öğrenci olarak geldiği bu ülkede Kırgızistan’ın 20. yıldönümünü kutlamanın Türk dünyası hayalinin gerçekleşmesi olduğunu belirtmiştir. Türk dünyası birlikteliğini sağlayan bağların diğer Avrupa Birliği devletleriyle kıyaslanamayacak derecede güçlü olduğunu Türk dünyasının güzelliklerini dile getirmiştir. Karaağaçlı ayrıca bu toplantının Giresun Üniversitesi ile Kırgızistan’daki üniversiteler arasında ilişkilerin kurulmasına vesile olacağını umduğunu ifade etmiştir. Kırgızların dünya kültür ve medeniyetine yaptıkları önemli katkılara da değinen Karaağaçlı büyük Orta Asya coğrafyasıyla ilgili bilgiler verdi.  

Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren sözlerine Cengiz Aytmatov’un edebiyata kazandırdığı eserlerden bahsederek başlayarak Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacip ile devam etmiştir. Ayrıca Kırgızistan’ın bağımsızlığının 20. Yılında yeni bir devlet olarak dünya siyasi arenasında yerini almasından bahsetmiştir. Kırgızistan’ı tanıyan ilk ülke olan Türkiye ile ekonomik kültürel işbirliğinin en üst seviyede olmasının verdiği onuru belirtmiştir. Sözlerine Kırgızistan’ın bağımsızlığının 20. Yılını gönülden kutladığını söyleyerek sözlerine son vermiştir.

Giresun Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can konuşmasında üniversitelerin görevlerinden birinin de ait oldukları toplumların, coğrafyanın, ülkenin hatta insanlığın sorunları ve geleceğiyle ilgilenmek, sorunların çözümüne ve daha iyi bir geleceğin oluşmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti. Sözlerine Kırgızistan’ın 20. bağımsızlık yıldönümünü kutlayarak ve Kırgızistanlı kardeşlerimize mutlu bir gelecek dileyerek devam eden Can, Kırgızistan ile birlikte bağımsızlığını kazanan diğer akraba devletler için de aynı dilek ve temennilerini tekrarlamıştır. 

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ermek İbraimov 2011’in Kırgızistan’ın bağımsızlığının 20. yıldönümü olduğu için Türkiye’nin ve Kırgızistan’ın geçmişine ve geleceğine ilişkin toplantılar ve konferanslar düzenlenmekte olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin diplomatik ilişkilerin kurulduğu 24 Aralık 1991’den beri en üst seviyede devam ettiğine dikkat çeken büyükelçi, Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan Türkiye’yi dost ve kardeş ülke olarak tanımladı.

Toplantıda sunulan tebliğlerin daha sonra Giresun Üniversitesi tarafından basılarak ilgili kişilere ve konuya duyarlı  kişi ve kuruluşlara dağıtılması planlanmaktadır.

BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı’nın “Kırgızistian'da Demokrasinin Gelişimi” başlıklı açılış konuşmasının metnini indirmek için tıklayınız.

 


 

Back to Top