Konferans: Düşünce Kuruluşlarının Politika Oluşturmadaki Rolleri

BİLGESAM
25 Kasım 2011
A- A A+

18-19 Kasım 2011 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi’nde İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ile Friedrich Naumann Vakfı işbirliğiyle “Düşünce Kuruluşlarının Politika Oluşturmadaki Rolleri” başlıklı bir uluslararası konferans düzenlenmiştir. Konferans; Prof. Dr. Korel Göymen, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve BİLGESAM Akademik Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman ve Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Temsilcisi Jörg Dehnert’in açılış konuşmaları ile başlamıştır.


Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) Başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, düşünce kuruluşlarının kamu politikalarına, toplumsal refaha yaptığı etkilere, kaynakların verimli kullanılmasına yönelik geliştirdiği projelere değinilmiştir.


ABD ve Avrupa’da 1970’li yıllardan itibaren gelişme gösteren düşünce kuruluşları, Türkiye’de daha geç olgunlaşmaya başlamıştır. Yönetişim kavramının gösterdiği gelişmeye paralel olarak ülke politikalarının kamu aktörleri ile sınırlı kalamayacağı ortaya çıkmıştır. Bu noktada düşünce kuruluşları politika oluşturmada önemli yerler edinmiştir. Konferansta; Türkiye’de 1990’lı yılların sonundan itibaren gelişme gösteren araştırma merkezlerinin önemi, sorunları ve bu sorunlara dönük çözüm önerileri ile politika oluşumunda yapılabilecek ortaklıklar gündeme getirilmiştir.


Doç. Dr. Sandıklı, “Türkiye’deki Stratejik Araştırma Merkezleri: BİLGESAM Örneği” başlıklı konuşmasına 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkan değişimi vurgulayarak başlamış, küreselleşme olgusunun insanları, toplumları, devletleri, şirketleri ve uluslararası ilişkiler ortamını derinden etkilediğini belirtmiştir. Günümüzde devletlerin başarısını değişen dinamiklere uyum sağlama yeteneği ile açıklayan Sandıklı, iki kutuplu sistemin değişmesi ile beraber bölgesel güçlerin de etkinliğinin arttığını ifade etmiştir. Bu noktada Türkiye’nin de bölgesel bir güç olarak küresel gelişmelere ayak uydurmaya çalıştığına ve dinamik bakış açılarına ihtiyaç duyduğuna işaret eden BİLGESAM Başkanı, bu bakış açılarının tasarımında stratejik araştırma merkezlerinin işlevini vurgulamıştır. Sandıklı, bu merkezlerin demokrasilerin ayrılmaz bir parçası olduğunu, farklı yaklaşımlarıyla ve geliştirdikleri politika önerileriyle ortak aklın oluşmasına hizmet ettiğini belirtmiştir.


Hâlihazırda, stratejik araştırma merkezleri arasında işbirliği alanlarının kısıtlı olduğunu kaydeden Sandıklı, bu merkezler arasında maddi ve düşünsel planda bir rekabetin varlığından bahsetmiştir. Doç. Dr. Atilla Sandıklı, düşünce kuruluşları arasındaki mevcut rekabetin bir diğer noktasının da bürokraside ortaya çıktığını vurgulamıştır. Türkiye Düşünce Kuruluşları Platformu’nun gayri resmi alt yapısının oluşturulmaya başlandığını söyleyen BİLGESAM Başkanı, sorunların çözümü için neler yapılması gerektiği konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtmiştir.


Konuşmasına BİLGESAM örneği ile devam eden Doç. Dr. Sandıklı, BİLGESAM’ın temel nitelikleri üzerinde durmuş, Bilge Adamlar’ın deneyimleri ile genç ve dinamik araştırmacıların oluşturduğu sinerjiye değinmiştir. Sandıklı, BİLGESAM’ın herhangi bir siyasi veya ideolojik yaklaşıma bağlı kalmadan, gerçekçi ve bilimsel çalışmalar yaptığını ifade etmiştir. Doç. Dr. Sandıklı, BİLGESAM’ın “Türkiye’nin Bugünü ve Yarını” başlıklı çalışma ile başlayan bir araştırmalar dizisi yürüttüğünü, Kürt sorununun çözümü için 10.000 kişilik bir alan araştırması yaptığını ve “Terörle Mücadele Stratejisi” başlıklı kapsamlı bir rapor yayınladığını dile getirmiştir. Türkiye’nin bir süredir tartışmakta olduğu yeni anayasa için BİLGESAM’ın hazırladığı “Yeni Anayasadan Toplumsal Beklentiler” başlıklı raporu da katılımcılarla paylaşan Sandıklı, bu raporun çağcıl devlet anlayışına katkı sağlayacağını belirtmiştir. Doç. Dr. Atilla Sandıklı konuşmasını, BİLGESAM’ın üniversitelerle birlikte düzenlediği ve üniversite öğrencileri ile yürüttüğü etkinliklerden verdiği örneklerle bitirmiştir.

 

Doç. Dr. Atilla Sandıklı'nın konuşma metni için tıklayınız.

 

Doç. Dr. Atilla Sandıklı'nın "Türkiye'de Stratejik Araştırma Merkezleri: BİLGESAM Örneği " başlıklı sunumu için tıklayınız.

 

 

Back to Top