Türkiye-Azerbaycan İlişkileri Paneli

BİLGESAM
31 Ekim 2011
A- A A+
Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Bağımsızlığı’nın 20. Yılında Türkiye-Azerbaycan İlişkileri” paneliyle 25 Ekim 2011 tarihinde Erzurum’da değerlendirildi.

Panelin moderatörlüğünü Türk-Ermeni ilişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu yaptı. Açılış konuşmasından sonra panele geçildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BİLGESAM Araştırma Direktörü Yrd. Doç. Dr. Fatih Özbay, “Dağlık Karabağ Sorunu Ekseninde Yakın Dönem Türkiye-Azerbaycan İlişkileri”, Azerbaycan’dan gelen milletvekili Fazıl Mustafa “Türkiye-Azerbaycan’ın Ermeni Problemi ve Ortak Adımlar” ve yine Azerbaycan’dan gelen Diplomasi Akademisi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elnur Soltanlı ise, “Türkiye Azerbaycan ilişkileri: Fırsatlar ve Sorunlar” konularında birer bildiri sundular.

BİLGESAM Araştırma Direktörü Fatih Özbay, panelde yapmış olduğu konuşmasında, iki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan’ın geçen 20 yıl içerisinde Dağlık Karabağ sorunu ekseninde hem birleşme hem ayrışma yaşadıklarına değindi. Azerbaycan topraklarının %20’sinin işgaliyle sonuçlanan savaşta Türkiye’nin sınırlarını Ermenistan’a kapatarak Azerbaycan’a her alanda destek verdiğini hatırlattı. Dağlık Karabağ’ın ve etrafındaki bölgelerin Ermeniler tarafından işgalinin iki kardeş halkı bir kez daha birleştirdiğini ama 2008 yılında Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Dağlık Karabağ etrafında dönen tartışmalardan dolayı neyazık ki ilişkilerde 2008-2010 yıllarında soğumaya neden olduğunun altını çizdi. İlişkilerin gerilemesinde en önemli etken olarak Türkiye ile Azerbaycan’ın birbirlerinin amaçlarını, kaygılarını ve politikalarını tam olarak anlayamamalarının etkili olduğunu ileri sürdü. Bir anlamda, “tek millet, iki devlet” şeklinde formüle edilen ilişkilerin ilk defa ciddi bir krizle karşılaştığını ve bu krizden başarılı bir şekilde çıkamadıklarını belirtti.


Fatih Özbay, krizin yaralarının sarılmağa başlandığını ve belki de iki ülke arasında böyle bir kriz yaşanmasının ilişkileri slogan düzeyinden gerçekçi zemine oturtmak anlamında faydalı olduğunu belirtti. Yaşanan bu krizden alınan derslerle yeni politikalar geliştirmenin gerektiğine işaret etti. Sunumunun sonunda ise yaşanan krizle birlikte iki ülkenin birbirini ne kadar az tanıdığının, sadece yöneticiler düzeyinde değil sıradan halk düzeyinde de iletişimin gerekli olduğunun, ilişkileri her yönüyle araştıracak her iki ülkede de kurumsal yapıların olması gerektiğinin, iki ülke arasında sorun çıkması için tetikte bekleyen içte ve dışta birtakım yapılanmalara karşı iki ülkenin de dikkatli olması gerektiğinin, soykırım iddiaları gibi ortak problemlere ortak politikalar oluşturulmasının öneminin ortaya çıktığına değindi. 


Paneli Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, öğretim üyeleri ve öğrenciler dinledi.

 

Back to Top