BİLGESAM Gençlik Faaliyetleri

BİLGESAM
18 Mayıs 2011
A- A A+

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), hedefleri doğrultusunda üniversite gençliği ile buluşmaya devam etmektedir. Doç. Dr. Atilla SANDIKLI, 26 Nisan 2011 tarihinde BİLGESAM-Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Platformu (TUİÇ) ve İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü işbirliği ile düzenlenen “Ortadoğu’daki Son Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkisi” konulu konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.

Sandıklı, 9 Mayıs 2011 tarihinde BİLGESAM-TUİÇ Platformu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu işbirliğinde düzenlenen “Türk Dış Politikasının Yeni Enstrümanları” başlıklı programa katılmış ve “Son Dönem Türk Dış Politikasında Ortadoğu” konulu bir konferans vermiştir. 12 Mayıs 2011 tarihinde de Yalova Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “Değişen Türk Dış Politikası’nın Ortadoğu’ya Yansımaları” konulu bir konferans vermiştir. Bu konferanslarda Sandıklı Türkiye’nin değişen dış politikasının temel esasları çerçevesinde değerlendirmeler yapmış ve son dönemde Arap dünyasında yaşanan halk hareketlerinin Türkiye’ye ve Türk dış politikasına nasıl bir etki yapacağı üzerinde durmuştur.

Doç. Dr. Atilla Sandıklı Ortadoğu’daki değişimi tetikleyen unsurların (Küreselleşmenin etkileri, otoriter yönetimler, yoksulluk, yolsuzluk ve gelir dağılımında yaşanan adaletsizlikler, etnik ve dinsel kimliklerin ön plana çıkması, küresel güçlerin Ortadoğu politikaları ve sivil toplumun güçlenmesi) etkilerinden bahsetmiştir. Sandıklı, bu etkiler neticesinde ortaya çıkan halk hareketlerinin, otoriter yönetimlerin değişmesinin, demokratik değerlerin gelişmesinin, isyanların ve iç savaşların sebep ve sonuçlarına değinmiştir. Ortadoğu’daki bu değişimlerin Türk dış politikasına olan etkisini de anlatan BİLGESAM Başkanı, Ortadoğu’daki değişimlerin Türkiye’ye olan güveni artırmasına değinmiştir. Ayrıca değişimlerin Türkiye’yi, görüşlerine başvurulan ve arabuluculuğu istenen bir ülke konumuna taşımasına, Türkiye’nin “örnek ülke” pozisyonunun kuvvetlenmesine dikkat çekmiştir. Bunların yanı sıra halk hareketlerinin dış politikada daha dinamik ve proaktif hareket etmesine neden olmasını, olumlu etkiler olarak değerlendirmiştir. Doç. Dr. Sandıklı olaylar sonucunda bölgede yaşanacak kaos ortamının kısa vadede Türk dış politikasının uygulama yeteneklerine ve sınırlarına etki edeceğini ifade etmiştir. Sandıklı, kısa dönemde siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ilişkilerin gelişmesinde belirsizlikler yaşanabileceğine ve ekonomik-ticari kayıpların olabileceğine işaret etmiştir. Ayrıca işbirliğinin geliştirilmesi ve güvenlik risklerinin azaltılması paradigmalarındaki değişimlerin, bölgesel entegrasyon arayışlarının olumsuz etkilenmesinin ve Türk dış politikasındaki siklet merkezinin kayması gibi noktaların olaylar sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkiler olduğunu belirtmiştir.

Atilla Sandıklı, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun düzenlediği 10. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi’ne katılmış ve “Teoriler Işığında Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Sorunu” konulu bir takdim gerçekleştirmiştir.  Takdimde iki ülke arasında Ege’de yaşanan sorunların 1990’lı yılların sonuna kadar realist yaklaşımla, daha sonraki dönemde ise iki ülke arasında gelişen diyalog iklimiyle Ege sorunlarının liberal yaklaşımlarla ele alındığına değinilmiştir. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde bu süreçte gelişen işbirliğinin Ege sorunlarının çözümünde yeterli olmadığını belirten Sandıklı, Ankara ve Atina’nın Ege’ye özgü bir teşkilatlanmaya gitmesi önerisinde bulunmuştur. Bu durumun da karşılıklı realist algıların yeniden ortaya çıkmasını engelleyebileceğini değerlendirmiştir.

 

"Teoriler Işığında Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Sorunu" başlıklı sunumu indirmek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Back to Top