Uluslararası Orta Doğu Kongresi Bildiriler Kitabı

BİLGESAM
10 Eylül 2012
A- A A+

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), Kocaeli Üniversitesi, Astana Avrasya Ulusal Üniversitesi (Kazakistan) ve Corvinus Üniversitesi (Macaristan) tarafından 1-2 Kasım 2011 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Uluslararası Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Orta Doğu Kongresi’nin Bildiri Kitabı yayımlanmıştır.

Kongre Bildiri Kitabı, BİLGESAM İcra Kurulu üyesi ve Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret Çomak, Arş. Gör. Itır Aladağ Görentaş ve Arş. Gör. Derya Özveri’nin editörlüğünde iki cilt olarak yayımlanmıştır. Bildiri kitabında  63 uluslararası bildiri yer almaktadır.

Orta Doğu ülkeleri ile tarihten gelen güçlü, sosyal ve kültürel bağlara sahip Türkiye, tüm bölge ülkeleriyle ilişkilerini her alanda karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri çerçevesinde çeşitlendirmeyi ve geliştirmeyi istemektedir.

Üç kıtayı birleştiren Orta Doğu, tarih boyunca dünyanın en önemli kara, hava ve deniz ulaşım yolları üzerinde bulunması nedeniyle önem kazanmaktadır. 21. yüzyılda petrol ve doğalgaz rezervleri azalmakta olsa bile Orta Doğu’nun dünyadaki önemi büyük ölçüde devam edecektir. Orta Doğu’da barış ve istikrarın temininin ve bölge ülkelerinin Türkiye’ye karşı tutumlarının, ülkemizin güvenlik ve çıkarları açısından çok önemli olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle, Kuzey Irak’taki ve Suriye’deki son gelişmeler bu durumu göstermiştir.

Orta Doğu’da evrensel düzeyde değerlerin yerleşmesi;  demokratik ve bilimsel düşünceyi esas alan devlet yapılarının oluşumu ile mümkündür.

Kongre’de, Orta Doğu’da güvenlik ve istikrarın geliştirilmesi, yeni güvenlik anlayışları, yaklaşımları ve yönelimleri değerlendirilmiştir. Editörlüğünü Prof. Dr. Hasret Çomak, Araştırma Görevlileri Itır Aladağ Görentaş ve Derya Özveri'nin yürüttüğü Uluslararası Orta Doğu Kongresi Bildiriler Kitabı’na, “Uluslararası İlişkiler Bilim Alanı”nda önemli bir kaynak yayını olarak başvurulabileceği değerlendirilmektedir. Türkiye’nin 168 Üniversite Rektörlüğüne de 1' er adet gönderilecek olan iki ciltlik Bildiriler Kitabı, Kocaeli Üniversitesi’nin kütüphanesinde de kullanıma sunulmuştur. Kocaeli Üniversitesi Yayınları (No. 430, Eylül 2012, Kocaeli) olarak yayınlanan eser, [ ISBN 978-605-4158-21-8 (Tk. No.)  978-605-4158-22-5 (kitap 1) 978-605-4158-22-5 (kitap 2)]  iki cilt halinde toplam 996 sayfa olup, Kocaeli Üniversitesi Matbaası’nda basılmıştır. Bedelsiz olarak yayına sunulmuştur. Doküman üniversitelere, kütüphanelere ve bildiri sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

Eserin dijital kopyasına ayrıca Kocaeli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü internet sayfasından (http://uli.kocaeli.edu.tr) ulaşılabilmektedir.

Eserin, bilim alanına önemli katkı ve destek sağlayabileceği beklenmekte ve değerlendirilmektedir.

 

Uluslararası Orta Doğu Kongresi Bildiri Kitabı’nın 1.Cildini indirmek için tıklayınız.

 

Uluslararası Orta Doğu Kongresi Bildiri Kitabı’nın 2.Cildini indirmek için tıklayınız.

Back to Top