Uluslararası Balkan Kongresi Yapıldı

BİLGESAM
29 Nisan 2011
A- A A+

28-29 Nisan 2011 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Uluslararası Balkan Kongresi gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) ortaklığında düzenlenen kongre, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer ŞENER KOMSUOĞLU, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve BİLGESAM İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ, Trakya Üniversitesi Rektörü Timur KIRGIZ ve BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla SANDIKLI'nın konuşmaları ile açıldı. SANDIKLI "Balkanlar ve Türkiye" başlıklı konuşmasında Balkanların jeopolitik ve jeostratejik öneminden ve bu konumun Türkiye için ifade ettiği anlamdan bahsetmiştir. Türkiye’nin 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında geçirdiği değişiklikler ile bölgesel bir güç haline geldiğini vurgulayan SANDIKLI, Türkiye’nin Balkanlardaki çıkarlarının tarihi ve jeokültürel bağlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bölgesel bir güç olma hedefine yönelik iktisadi, siyasi, askeri açılardan da önemli olduğunu belirtmiştir. BİLGESAM Başkanı takdimini, Balkanların Türkiye için, Türkiye’nin de Balkanlar için önemli olduğuna değinerek bitirmiştir. Bunun yanı sıra Doç. Dr. Atilla SANDIKLI "Dünya Güç Merkezleri ve Balkan Politikaları" başlıklı oturumun başkanlığını yapmıştır.


Kongrede BİLGESAM Güvenlik Araştırmaları Uzmanı Bilgehan EMEKLİER “21. Yüzyılda Yeni Güvenlik Anlayışları ve Yaklaşımları” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumda Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik anlayışları ve yaklaşımlarının geçirdiği değişim/dönüşüm kuramsal düzlemde ele alınmıştır. Bunun yanı sıra BİLGESAM Uzman Yardımcısı Athina TESFA-YOHANNES “The Contribution of Turkish-Serbian Relations towards Improving Security in the Western Balkans (Batı Balkanlarda Güvenliğin Geliştirilmesinde Türk-Sırp İlişkilerinin Katkısı)”  başlıklı sunum yapmıştır. TESFA-YOHANNES, sunumunda, Balkanlarda ekonomik olarak yıkım yaşayan üç bölgeye (Sancak Bölgesi/ Presevo Vadisi, Sırp Cumhuriyeti ve Kuzey Kosova) odaklanmış ve bölgesel güvenliği sağlamak amacıyla etnik unsurlar arası uyumun oluşturulmasında Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkinin nasıl ilerletilebileceği üzerinde durmuştur.

BİLGESAM İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK "Balkanlarda Azınlık Sorunları ve Etnik İhtilaflar" başlıklı oturumun başkanlığını yapmıştır. Ayrıca ALNIAK, "Türkiye'nin Teknolojik Gelişimi ve Bölgesel İşbirliği İnisiyasitifi" başlıklı sunumu ile Balkanlar coğrafyasına teknoklojik perspektiften bakmıştır.

Kongrede Prof. Dr. Hasret ÇOMAK "Yugoslavya'nın Parçalanması Sürecinde Güvenlik Bunalımı" başlıklı oturumun başkanlığını yapmış ve Uluslararası Balkan Kongresi, gerçekleştirilen oturumların ardından Kocaeli Kültür Gezisi ile sona ermiştir.

 

Uluslararası Balkan Kongresi'nin web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

 

Doç. Dr. Atilla SANDIKLI'nın konuşmasının metni için tıklayınız.

 

"21. Yüzyılda Yeni Güvenlik Anlayışları ve Yaklaşımları" başlıklı sunum için tıklayınız.

 

“The Contribution of Turkish-Serbian Relations towards Improving Security in the Western Balkans" başlıklı sunum için tıklayınız.

 

Kongre Programı için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top