Doğal gaz piyasasında değişen dengeler: LNG’nin “altın çağı”

Yrd. Doç. Dr. Azime TELLİ
16 Ağustos 2017
A- A A+

Dünyanın enerji talebine yönelik projeksiyonların ortak noktası talep artışındaki istikrarlı ivmenin korunacak olmasıdır. Farklı kurumlar tarafından yapılan öngörülerde artan talebin hangi kaynaklarla karşılanacağına dair karşıt görüşler olmakla birlikte fosil yakıtların dünya birincil enerji tüketimi içindeki hâkim rolünü koruyacağı konusunda genel bir oydaşma söz konusudur. Artan nüfus ve kentleşme oranları ve sanayileşmenin lokomotifini çektiği bu talep artışının karşılanmasında petrol, doğal gaz ve kömürün ağırlıklı paylarını koruması beklenmektedir. Buna göre, 2035 yılında toplam birincil enerji talebinde fosil yakıtlar % 78 gibi bir oranla egemenliklerini korumaya devam edecektir. Petrol ve kömür talebinde gerileme beklenmesine rağmen 2035 ve 2040 yılına dair öngörülerde petrol talebinin ilk sıradaki konumu değişmeyeceği görülüyor. Bu tahminlerdeki en radikal değişim doğal gaz talebinin istikrarlı bir artışla ikinci sırada yer alan kömürün yerini alacak olmasıdır.

Back to Top