Suriye Sorunu ve Türk Dış Politikasına Toplumsal Bakış

A- A A+

BİLGESAM, Türkiye’nin Suriye sorununda takip ettiği dış politikanın toplum tarafından nasıl algılandığını ölçmek ve değerlendirmek maksadıyla Temmuz (2012) ayı içinde internet üzerinden toplam 1547 kişi ile bir anket çalışması gerçekleştirmiş, bu çalışmayı “Suriye Sorunu ve Türk Dış Politikasına Toplumsal Bakış” raporu ile kamuoyuna takdim etmiştir. 600 bin Şikayetvar üyesi içinden 33 bin kişilik bir araştırma evreni tespit edilmiş, bu evren içinden anket uygulamasının gerçekleştirildiği 1547 kişi çalışma için yeterli görülmüştür. 1547 kişilik örneklem içinden Türkiye profilinin özelliklerini daha iyi yansıtmak üzere siyasi parti oy verme davranışları temelinde tabakalı rassal eliminasyon yöntemiyle 1033 kişilik bir örneklem seçilmiş, bu örnekleme ait anket verileri SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen bilgiler değerlendirilerek “Suriye Sorunu ve Türk Dış Politikasına Toplumsal Bakış” başlığı ile raporlaştırılmıştır.


Analiz ve raporlamada cevapların frekans dağılımları yanında, öğrenim durumu, etnisite, mezhep, oy verilen siyasi parti ve ikamet edilen bölge temelindeki farklılaşmalar tablolara yansıtılmıştır. Türkiye’nin Suriye sınırında yer alan illerde Kürt nüfusun yoğun olarak yaşıyor olması ve Suriye’nin kuzeyinde önemli sayıda Kürt nüfusun yaşıyor olması nedenleriyle analizlerde Kürtlerin farklılaşan görüşleri ayrıca incelenmiştir. Suriye halkının ağırlıklı olarak Sünni ve Esed yönetiminin Nusayri ağırlıklı olması nedeniyle Türkiye’deki Alevi ve Sünnilerin olaylara bakışındaki farklılaşma analizlere yansıtılmıştır. Görüş ve algıların Suriye’ye komşu illerde ikamet edilen bölge temelinde diğer illerden farklılaşabileceği değerlendirilerek; sınırda veya ikinci kuşak bölgede yer alan Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Batman, Hatay, Mardin, Şırnak, Siirt, Hakkâri, Diyarbakır illeri ayrı bir grup yapılarak diğer illerle kıyaslamaya tabi tutulmuştur.


BİLGESAM Sosyo-Kültürel Araştırmalar Uzmanı Dr. Salih AKYÜREK ve Prof. Dr. Cengiz YILMAZ tarafından hazırlanan rapor, ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Suriye krizinin ve Türkiye’nin Suriye politikasının toplumda nasıl algılandığını tespit etmeye ve kriz sürecinde toplumsal endişelere açıklık getirmeye çalışmaktadır.

Back to Top