“Terörle ve Teröristle Mücadele (PKK)- Değerlendirmeler ve Öneriler” Çalıştayı

BİLGESAM
01 Mart 2013
A- A A+

6-7 Şubat 2013 tarihlerinde Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nde (TMMM)  “Terörle ve Teröristle Mücadele (PKK)-Değerlendirmeler ve Öneriler” Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, Türkiye’de terörizm alanında farklı görüş ve yaklaşımlara sahip sivil uzman ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.Çalıştay, ilgili devlet kurum temsilcileri ile farklı bakış açılarına sahip stratejik araştırma merkezi uzmanları ve akademisyenleri bir araya getirerek konunun teorik ve pratik yönlerinin tartışılması, terörle ve teröristle mücadelede problem sahalarını ve uygulanabilir çözümleri ortaya koymak maksadıyla icra edilmiştir. Çalıştay’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörizmle ilgili görüşlerinden ziyade; sağ, sol, milliyetçi ve dini eğilimli görüş ve yaklaşımlara sahip sivil uzman ve akademisyenlerin daha önceki çalışmalarına dayalı olarak gerçekleştirdiği takdimler ön plana çıkmıştır. Çalıştay, değişik perspektiflerle sorunu inceleyen stratejik araştırma merkezi uzmanları ve akademisyenlerin konu ile ilgili alan araştırmalarını, değerlendirmelerini ve çözüm önerilerini paylaştığı bir platform işlevi görmüştür.

Bu kapsamda Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) de daha önce gerçekleştirdiği çalışmalara dayalı olarak Çalıştay’a iki takdimle katılmıştır. Dr. Salih Akyürek, BİLGESAM’ın 23-26 Ağustos 2012 tarihlerinde uyguladığı anketteki 2922 kişilik örnekleme ait verilerle hazırlanan “Terörle Mücadelede Toplumsal Algılar” başlıklı raporunun sonuçlarını “Güneydoğu Sorunu ve Toplumsal Algılar” başlıklı takdimle sunmuştur. Uzman Erdem KAYA ise BİLGESAM Başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı ile 30 Mart 2012’te yayımladıkları “Çatışma Çözümü ve Türkiye’de Kürt Meselesi” raporunu “Terörle Mücadele” başlıklı takdimle sunmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör ve teröristle mücadelede farklı görüş ve yaklaşımlara sahip sivil uzman ve akademisyenlerin çalışmalarını paylaşmasına imkân tanıyan bu faaliyeti takdirle karşılanmıştır.

 

"Güneydoğu Sorunu ve Toplumsal Algılar" başlıklı takdimi indirmek için tıklayınız.

 

"Terörle Mücadele" başlıklı takdimi indirmek için tıklayınız.

 

Back to Top