Hocalı Soykırımı: Nedenleri, Sonuçları ve Uluslararası Arenada Tanınması

Prof. Dr. Ali HASANOV
22 Eylül 2017
A- A A+

Tarihî belgeler, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin stratejik açıdan büyük önem taşıyan dağlık kesimlerine İran ve Türkiye’den kalabalık gruplar halinde Ermeni nüfusun göç ettirilmesi sürecinin 19. yüzyıl başlarından itibaren başladığını göstermektedir. Söz konusu bölgede Ermeni nüfusun yapay bir şekilde arttırılması, Ermenilerin 20. yüzyıl başlarından itibaren Azerbaycan’a karşı toprak iddialarında bulunmasına ve saldırgan bir politika izlemesine sebebiyet vermiştir. Azerbaycan halkı son 200 yılda Ermenilerin etnik arındırma, soykırım ve saldırganlık politikasına sürekli olarak maruz kalmış, tarihî yurtlarından çıkarılarak zorunlu göçmen ve mülteci durumuna düşürülmüştür. Ermeni Taşnak Partisi’nin programında ortaya konan Büyük Ermenistan’ın kurulması hedefi doğrultusundaki çalışmalarını 20. yüzyıl başlarında daha da genişleterek Azerbaycanlı nüfusu kendi tarihî yurtlarından planlı bir şekilde zorla çıkarmak suretiyle etnik arındırma ve soykırım politikasını uygulamışlardır.

Back to Top