Bilge Strateji

A- A A+

Terörizm ve göç olgularının dönüşüm içerisinde olduğu günümüz koşullarında, jeopolitik konumu itibariyle bölgesel ve küresel güç mücadelelerinden fazlasıyla etkilenen bir ülke olarak Türkiye’nin, bu gelişmeleri analitik bir bakış açısıyla değerlendirmesinin gerekliliği doğmaktadır. Bu çerçevede, Bilge Strateji dergisinin Güz 2017 sayısında, Yemen Krizi’nde bölgesel güç mücadeleleri, İsrail- Filistin meselesi, uluslararası terörizm, uluslararası göç ve deniz güvenliği, askeri darbeler ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği gibi küresel ve bölgesel konulara değinilmiştir. Bu sayımızda iki yorum, beş makale ve bir kitap değerlendirmesi bulunmaktadır.

 

“Kudüs’teki Huzursuzluk Üçüncü İntifada’ya Yol Açabilir” başlıklı ilk yorum yazısında Prof. Dr. Yossi Mekelberg, İsrail’in Harem-i Şerif olarak bilinen ibadet yeriyle ilgili son krizi değerlendirmiştir. Mekelberg bu yazısında, İsrail ile Ürdün arasında yapılan anlaşmanın uzun vadeli sakinlik ve istikrar getirmeyeceğini ifade etmektedir. Ayrıca Kudüs’te yaşanan bu gerginliğin bir Üçüncü İntifada’yı oluşturma ihtimalinin olduğunu belirtir.

 

“İşgalin 50. Yılında Kudüs” adlı diğer yorum yazısında Yrd. Doç. Dr. Bora Bayraktar, Kutsal mekân Kudüs’ün hassas konumu çerçevesinde, Harem-i Şerif’te yaşanan olayları değerlendirir. İsrail’in güvenlik gerekçesiyle attığı adımları, 50 yıldır süregelen statüsünü değiştirmeye yönelik attığı adımlar olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizer.

 

“Terörizmin Uluslararası Sistem ve Uluslararası Hukuk İlişkisinde Ortak Tanımlama Sorunu”, başlıklı makalesinde Yrd. Doç. Dr. Yusuf Çınar, güncel bir sorun olarak karşımıza çıkan terörizmin ortak tanımlanmasından bahseder. Makalesinde Çınar, terörizmin tanımlanmasında ulus devletin uluslararası sistem ile kurmuş olduğu ilişkinin niteliğini ele almaktadır. Makalede ayrıca, self determinasyon ve terörizm arasındaki ilişki tartışılmaktadır.

 

“How can Turkey Protect Its Interests in the European Union?: A Special Focus on the Role of the European People’s Party” başlıklı makalesinde Yrd. Doç. Dr. Uğur Burç Yıldız, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki çıkarlarını korumak konusundaki, Avrupa Halk Partisi’nin rolünü değerlendirir.  Avrupa Halk Partisi’nin, Avrupa Birliği’nin kurumlarında karar alımına etki eden en önemli siyasi güç olduğundan, partinin görüşlerinin sadece Avrupa Birliği için değil Türkiye için de önemli olduğunu vurgular. Çalışmada, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne Brüksel’deki ofisinin güçlendirilmesi önerilir.

 

“27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ve Sonrasındaki Askeri Müdahaleler ile 15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminin Sebep, Sonuç, Planlama ve İcralarının Mukayeseli Analizi” adlı makalesinde Yrd. Doç. Dr. Savaş Biçer; halk tarafından başarılı bir şekilde yenilgiye uğratılmış 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’de meydana gelen darbe teşebbüsü ile 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ve sonrasındaki askeri müdahaleleri kıyaslar. Makalede, askeri darbelerin başarılı olsun ya da olmasın, nedenleri ile Türkiye’de askeri darbelere yol açan siyasi süreçler ve Türk siyasi hayatında geçmişte yaşanan darbeler ile 15 Temmuz kalkışmasının benzerlik ve faklılıkları analiz edilmektedir.

 

“Yemen Krizinde Suudi Arabistan ve İran’ın Bölgesel Güç Mücadelesi” adlı makalesinde Ali Semin; Yemen’de meydana gelen krizin Orta Doğu’nun jeopolitik ve jeoekonomik sorunlarını ortaya çıkardığını ifade eder. İran’ın Şii eksenli yayılmacı ve çevreleyici politikalarının güvenlik tehdidi algısına yol açtığını ve Orta Doğu’da bölgesel bir ittifak kuşağının ortaya çıktığını vurgular. Semin; Yemen’deki çatışmanın dolaylı olarak Suudi ‎Arabistan ve İran’ın Arap ‎Yarımadası’ndaki güç ve ‎nüfuz mücadelesi olduğunu ‎belirtir.  

 

Dr. Burak Şakir Şeker, “International Law of the Sea and Maritime Security Imlications Arising From the Ongoing Crisis Related to Migration by Sea” adlı makalesinde, denizden göç krizlerindeki yeni eğilimleri tartışmakta ve insan ticareti ile göçmen kaçakçılığı hakkındaki uluslararası hukuki ve politik araçların yeterliliğini ve uygulamalarını deniz emniyeti ve güvenliği ile birlikte incelemektedir. Makale, önemli ulusal ve uluslararası kurumların sorunu yatıştırma ve önlemedeki görev ve zorluklarını dikkate almaktadır.

 

Bu sayının kitap değerlendirmesi bölümünde ise Tuba Çavuş, Patrick Cockburn tarafından yazılan “Kaos ve Halifelik Ortadoğu Mücadelesinde Cihatçılar ve Batı” isimli kitabını tahlil ederek dergimize katkıda bulunmuştur.

 

Dergideki makalelerin, yorumların ve değerlendirmelerin okuyucuya faydalı olmasını ve ilgili literatüre katkıda bulunmasını dilerim.

 

Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

Back to Top