İran- Rusya Eenerji İşbirliği

Omid Shokri KALEHSAR
18 Aralık 2017
A- A A+

İran-Rusya ilişkilerinde son beş yüzyılda önemli stratejik ve diplomatik gelişmeler yaşanmıştır. İki ülke arasındaki ilişkilerin belirgin özelliği savaş, dostluk ve yapıcı etkileşim dönemlerinin uzun ve devamlı olması olup bu durum tarafların ilişkilerini eşsiz hale getirmiştir. Öyle ki, İran-Rusya arasındaki ilişkinin bir benzerini başka iki ülkenin ilişkisinde görmek oldukça güçtür. Avrasya’nın büyük ve güçlü ekonomik yapıya sahip ülkeleri olan İran ve Rusya arasındaki ilişkiler bölgesel iş birliği açısından da önemli potansiyele sahiptir. İki ülkenin ilişkileri açısından İran İslam Devrimi dönüm noktalarından biri olup rejim değişikliği sonrasında ticari ilişkiler daha fazla önem kazanmıştır. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği açısından enerjinin özel bir önemi olmuştur. Bushher Nükleer Santrali’nin inşası, uranyum tedariki, nükleer uzmanların eğitimi ve sonrasında Rus enerji şirketlerinin İran’ın Güney Pars ve diğer enerji sahalarında yatırım yapması iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin daha da derinleşmesini sağlamıştır. İran’ın nükleer çalışmaları konusunda 5+1 ülkeleri tarafından başlatılan müzakere süreci ile İran-Rusya enerji iş birliği yeni bir boyut kazanmıştır. İran ve Rusya enerji ilişkilerinde rekabet unsuru olan ana başlık Avrupa Birliği’ne doğal gaz satışıdır. Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan İran ve Rusya, pazar paylarını ve karlılıklarını arttırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin yakın gelecekte rekabete dönüşme potansiyeleni göz önünde bulundurmakta fayda bulunmaktadır.

Back to Top