Balkanlarda Türkiye ve Türk Algısı

BİLGESAM
19 Haziran 2012
A- A A+

Siyasi, askeri ve ekonomik güç unsurları uluslararası ilişkilerde ülkelerin konumunu belirleyen başlıca dinamiklerdir. Ancak devletlerin diğer ülke toplumları nezdindeki algılanışı pek çok konuda siyasi, askeri ve ekonomik güç parametrelerinden daha fazla avantaj sağlayabilmektedir. Bir ülkede diğer devletlere duyulan sempati ve olumlu yargılar, pek çok durumda siyasi faktörlerden daha fazla öne çıkabilmekte, olumsuz yargılar ise tam tersi istikamette devletlerarası münasebetlerde engellere yol açabilmektedir. Mevcut literatürde, farklı toplumların Türkiye ve Türk algısını inceleyen ve değerlendiren çalışma sayısı oldukça azdır. Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) bu eksikliği gidermek maksadıyla komşu ülkelerden ve kültürel bağlar bulunan ülke ve bölgelerden başlamak üzere 11 bölge ve 51 ülkeyi kapsayan ‘‘Dünyada Türkiye Algısı’’ adıyla seri niteliğinde bir araştırma dizisi başlatmıştır.


Bu araştırmalardan biri olan “Balkanlar’da Türkiye ve Türk Algısı” raporu; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan’da Türkiye ve Türk algısını ortaya koymakta, bu ülkeler nezdindeki Türkiye imajını resmetmektedir. “Balkanlar’da Türkiye ve Türk Algısı” raporu, bu sekiz ülkeye yönelik dış politika karar süreçlerinde istifade edilebilecek önemli veriler sunmaktadır.

Back to Top