Çağcıl Hukuk Sistemleri ve Türkiye'de İşkence

Erkam MALBELEĞİ
06 Haziran 2012
A- A A+

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), kuruluş hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin ulusal ve uluslararası problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak ve karar mercilerine uygulanabilir çözüm önerileri sunmak maksadıyla raporlar hazırlamaktadır. İnsan hakları ihlalleri, Türkiye'nin dış ilişkilerinde önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. "Çağcıl Hukuk Sistemleri ve Türkiye'de İşkence" raporu Türkiye'de insan onuruna yakışmayan ve insan haklarını ihlal mahiyetindeki işkence uygulamalarını ele alıp çözüm önerileri getirmektedir. Raporda, işkence olgusu, hem uluslararası hem de ulusal hukuk çerçevesinde ele alınıp incelenmekte, tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sunulmaktadır. "Çağcıl Hukuk Sistemleri ve Türkiye'de İşkence" raporu Ankara'nın uluslararası ölçekte önüne çıkan sorunların giderilmesini amaçlamakta ve Türkiye'nin çağcıl demokrasiler düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Back to Top