Yasa dışı Göç ve Türkiye

Bilge Adamlar Kurulu
27 Şubat 2012
A- A A+

BİLGESAM, Bilge Adamlar Kurulu’nun ilk toplantısında alınan kararlar doğrultusunda çeşitli konularda raporlar hazırlamaktadır. 13. Bilge Adamlar Kurulu Toplantısı’nda alınan karar gereğince, sınıraşan niteliği sebebiyle küresel bir sorun haline dönüşmüş olan yasa dışı göç ile ilgili olarak bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporla bir yandan uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye, bir yandan konuyla ilgili AB müktesebatına uyum sağlamaya, bir yandan da ulusal menfaatlerini gözetmeye çalışan Türkiye’de, yasa dışı göçün engellenmesi hususunda yapılanlara ve yapılması gerekenlere değinilerek konuyla ilgili mevcut perspektifin genişletilmesi amaçlanmıştır. Raporun, 13. Bilge Adamlar Kurulu Toplantısı’nda teferruatlı bir şekilde tartışıldıktan sonra geliştirilerek “Yasa dışı Göç ve Türkiye” başlığıyla Bilge Adamlar Kurulu Raporu olarak yayımlanmasına karar verilmiştir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top