Demokratik Açılım ve Toplumsal Algılar

Bilge Adamlar Kurulu
16 Mart 2011
A- A A+

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), Türkiye’nin en önemli problemi olan Kürt sorunuyla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİLGESAM bu kapsamda demokratik açılım sürecinin toplumdaki yansımalarının değerlendirilmesine yönelik Dr. Salih AKYÜREK tarafından hazırlanan "Demokratik Açılım ve Toplumsal Algılar" raporunu kamuoyuna sunmaktadır. 25 Şubat 2011 tarihli Bilge Adamlar Kurulu toplantısında gündeme alınan, kurul üyelerinin görüş ve önerileriyle geliştirilen ve kurul tarafından onaylanan "Demokratik Açılım ve Toplumsal Algılar" raporunun Bilge Adamlar Kurulu Raporu olarak yayınlanması kararlaştırılmıştır.


Raporda da belirtildiği gibi Türkiye son 25 yıldır maddi ve manevi çok yüksek maliyetli bir terör problemi yaşamaktadır. Sorun, son dönemde terörün nedenselliğine de inmeye çalışan, ‘Güneydoğu Sorunu’ ‘Kürt Sorunu’, ‘Demokratikleşme Sorunu’ gibi bir dizi kavramla tanımlanmaya çalışılmaktadır. Problem bağlamında ortaya konulan kültürel kimlik talepleri üzerindeki tartışılmalarda yaşanan kutuplaşmalar bir yana, problemin kavramsal ifadesi noktasında dahi sorunlar yaşanması, uzlaşmacı yeni bir siyasi dil ve demokratik müzakere süreçlerinin ortaya konmasını engellemekte ve çözümsüzlüğü beslemektedir. Bu çalışma, tarafların birbirlerini anlamaları ve yeni bir uzlaşı dilinin geliştirilmesi noktasında bulgu ve tespitler sunmaya çalışmakta ve ‘Demokratik Açılım’, ‘Demokratik Özerklik’ tartışmalarına yapıcı bir eleştiri niteliği taşımaktadır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top