Çözüm Sürecine Toplumsal Bakış

BİLGESAM
06 Haziran 2013
A- A A+

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), pek çok konu gibi Çözüm Süreci ile ilgili gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Vatandaşlar adına fikir beyan eden aktörlerden ziyade, doğrudan toplumun görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan BİLGESAM, “Çözüm Sürecine Toplumsal Bakış” adlı çalışma ile sürece ve bu konuda yapılan alan araştırmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


Terörle mücadele, Kürt Meselesi ve güvenlik alanında çalışmalar gerçekleştirmeye devam eden BİLGESAM, 2570 kişilik anket uygulamasından elde edilen verilerle oluşturduğu raporunda; çözüm sürecine destek, süreçte izlenen yöntem, örgüte ve yöneticilerine bakış ve beraber yaşama isteği gibi konularda toplumsal algıları ortaya koymaktadır. BİLGESAM Sosyo-Kültürel Araştırmalar Uzmanı Dr. Salih AKYÜREK, Mehmet Ali YILMAZ, BİLGESAM Sosyo-Kültürel Araştırmalar Uzman Yardımcısı Esra ATALAY ve BİLGESAM Sosyo-Kültürel Araştırmalar Uzman Yardımcısı Fatma Serap KOYDEMİR tarafından hazırlanan rapor,“çözüm süreci” ile ilgili algıların yanı sıra bu algıların etnik köken, oy verilen siyasi parti, öğrenim durumu ve yaşanılan bölge değişkenlerine göre farklılaşmasını da ortaya koymaktadır.

Back to Top