Soğuk Savaş Sonrası Orta Doğu'da Demokrasinin Yayılması

A- A A+

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte dünyadaki tek süper güç olarak kalan ABD, demokrasinin yayılmasını dış politika önceliklerinden birisi olarak benimsemişti. Özellikle 11 Eylül 2001 günü New York’ta gerçekleşen terör saldırıları sonrasında daha belirgin hale gelen görüşe göre ABD’nin süper güç olması, sahip oldukları demokrasi gibi “iyi” bir özelliği “geri kalmış” ülkelere götürme sorumluluğu yüklemekteydi. En son 2001 yılında Afganistan’ın ve sonrasında 2003 yılında Irak’ın işgal edilmesi ile bu ülkelerde kurulacak yeni sistemin demokratik olacağı, böylelikle çevresindeki ülkelere örnek olacağı tahmin edilmekteydi. Bu çalışmada Soğuk Savaş sonrasında Orta Doğu’da bir ülkede demokrasi seviyesindeki artışın komşu ülkenin demokrasi seviyesinin artmasına etkisi araştırılmaktadır. Zaman serisi analizi ile regresyon analizi yapılarak 1990-2008 yılları arasındaki dönem incelenmektedir. Ampirik sonuçlar Soğuk Savaş sonrası Orta Doğu ülkelerinde demokrasinin gelişmesi çevre ülkelere yayılmadığını ortaya koymaktadır. Sonuçlar Orta Doğu’da bir ülkede demokrasi seviyesinin artma ihtimalini yükselten en önemli iki etkenin o ülkenin komşularından daha güçlü oluşu ve ekonomisinin büyük oranda enerji kaynaklarına bağlı olmayışı olduğunu göstermektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top