Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Barış

A- A A+

Uluslararası ilişkiler, Batı literatüründeki çeşitli eserlerden felsefi temellerini alarak 1. Dünya Savaşı sonrası dönemde ayrı bir disiplin hüviyeti kazanmaya başlamıştır. Uluslararası arenadaki egemen aktörlerin diğer egemen aktörler karşısındaki hareket tarzlarını açıklamaya ve tahmin etmeye yönelik geliştirilen teorik yaklaşımlar aynı felsefi temeller üzerine inşa edilmiştir. İlk teorik yaklaşımlar Antik Yunan kaynaklı pozitivist bakış açısıyla tasarlanan varsayımlarla devletlerarası münasebetleri gözlemlenebilir gelişmeler dâhilinde izah etmeye çalışmıştır. Uluslararası ilişkiler disiplininin ortaya çıkışına zemin hazırlayan gözlemlenebilir gelişmeler ise çoğunlukla savaşlardır. Savaşlar; uluslararası sistemin aktörlerini dönüştürme ve devletlerarası düzeni değiştirme işlevlerinden ötürü birincil önceliğe sahip hadiseler olarak değerlendirilmiştir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top