İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ 2011) Bildiri Kitabı

A- A A+

Bahçeşehir Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlükleri ve Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) tarafından düzenlenen, II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ 2011) 9 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi (METGEM) ve Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirilen II. İleri Teknolojiler Çalıştayı’nda yeni teknolojiler görüşülmüştür. Çalıştayın ilgi alanları olarak enerji, malzeme, teknoloji yönetimi seçilmiştir. Çalıştaya bildirileriyle katılan Atılım Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörleriyle genç bilim insanları ve sanayiciler faaliyetin ilgi odağı olmuşlardır.


Çalıştayın Başkanlığı BİLGESAM İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yük. Müh. M. Oktay ALNIAK tarafından yapılmıştır. Rektörler Paneli’nde üniversiteler arası projelerde işbirliği fikri öne çıkmış ve başarılan yeni projeler rektörlerce açıklanmıştır. Çalıştay, sanayicilerin ve öğretim üyelerinin bildirileriyle sürdürülmüştür.


Faaliyet 6 aylık bir çalışmayı gerektirmiş, faaliyetin yönetiminde, bilim ve teknik kurularda sekreterya hizmetinde deneyimli bir heyet görev almıştır. Plazma Teknolojisi, Dil ve İleri Teknoloji İlişkisi, Hidrojen ve Nükleer Enerji Panelleri’ne yoğun katılım gözlenmiştir. Çalıştaya; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ve Enerji Bakanlığı’ndan, Sanayi ve Mühendis Odalarından, Üniversitelerden katılım sağlanmıştır.


İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ 2011) Bildiri Kitabı'na ulaşmak için tıklayınız.

Back to Top