Terörle Mücadele Stratejisi

A- A A+

Doç. Dr. Atilla Sandıklı başkanlığında BİLGESAM uzmanları tarafından hazırlanan, Bilge Adamlar Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirilen ve Kurul tarafından onaylanan “Terörle Mücadele Stratejisi” başlıklı raporun Bilge Adamlar Kurulu Raporu olarak yayınlanmasına karar verilmiştir.

 

Raporda, terörle mücadelenin; Demokratikleşme boyutu kapsamında özgürlükler temelinde demokratik değerlerin geliştirilmesi vurgulanmakta, Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik boyutunda eğitim, ekonomi, tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, turizm ve sağlık stratejileri ve projelerine odaklanılmakta, Güvenlik boyutunda koruculuk sisteminin ıslahı, güvenlik güçlerinin modernizasyonu, mücadelede  kırsal ve kentsel bütünlüğü sağlayacak eşgüdümün tesisi gibi adımlar teklif edilmekte, Uluslararası boyutunda ise örgüte olan dış desteğin en aza indirilmesine ve terörle mücadeleye sağlanan desteğin artırılmasına yönelik somut öneriler ortaya konmaktadır.
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top