Çatışma Çözümü ve Türkiye'de Kürt Meselesi

A- A A+

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), Türkiye’nin çağcıl demokrasiler düzeyine terfi etmesi, ülke genelinde sürdürülebilir güvenlik, istikrar, refah ve kalkınmanın sağlanması için Kürt meselesinin çözüme kavuşturulması gerektiğini değerlendirmektedir. Türkiye’nin en önemli sorununun Kürt meselesi olduğunu vurgulayan ve demokratik açılım sürecini yakından takip eden BİLGESAM, problemin çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bu araştırmalar Kürt kökenli vatandaşlar adına fikir beyan eden aktörlerin söylemlerinden ziyade doğrudan Kürt nüfusun talep ve beklentilerini tespit etmeye yönelik tasarlanmakta ve yürütülmektedir. BİLGESAM böylece Türkiye’de Kürt meselesi üzerine alan araştırmaları noktasındaki eksikliği gidermeye çalışmakta, problemin çözümüne katkıda bulunmaya gayret etmektedir.


BİLGESAM, 2008-2009 döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 17 ilde, İstanbul ve Mersin’de göç ile oluşmuş mahallelerde 8607 kişi ile görüşerek kapsamlı bir anket gerçekleştirmiş, anketin bulgularını “Güneydoğu Sorununun Sosyolojik Analizi” raporu ile yayımlamıştır. Akabinde, anket verileri kullanılarak “Kürtler ve Zazalar Ne Düşünüyor? Ortak Değer ve Sembollere Bakış” başlıklı rapor yayımlanmıştır. Demokratik açılım sürecinin başlamasıyla (E.) Büyükelçi Özdem Sanberk tarafından hazırlanan “Kürt Sorununun Çözümü İçin Demokratikleşme, Siyasi ve Sosyal Dayanışma Açılımı” ve Bilge Adamlar Kurulu Raporu olarak hazırlanan “Demokratik Açılım ve Toplumsal Algılar” raporları kamuoyuna takdim edilmiştir.


BİLGESAM, 2009-2010 döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kürt nüfusun yoğun olarak bulunduğu 19 il ile birlikte, göç alan Mersin ve batıdaki beş ilde 192 kişi ile derinlemesine mülakat çalışması gerçekleştirmiştir. Bu mülakatların bulguları ve tahlili “Türkiye’de Kürtler ve Toplumsal Algılar” başlıklı kitapta yayımlanmıştır. Türkiye’de son yıllarda demokratikleşme adına gerçekleştirilen reformlar ve demokratik açılım süreci Kürt meselesinin çözümü için gerekli şartları nispeten hazırlamıştır. BİLGESAM bu dönemde Türkiye’de Kürt meselesinin çözümüne yönelik dört boyuttan oluşan teferruatlı bir strateji geliştirmiş, bu stratejiyi “Terörle Mücadele Stratejisi” başlıklı Bilge Adamlar Kurulu raporunda yayımlamıştır.


“Çatışma Çözümü ve Türkiye’de Kürt Meselesi” raporu çatışma çözümü disiplinindeki yaklaşımları inceleyerek etnik ayrılıkçılığa dayalı gelişen terör örgütleriyle mücadelenin etnik sorunların çözüm sürecindeki işlevini ortaya koymakta, “Terörle Mücadele Stratejisi” başlıklı çalışmada geliştirilen dört boyutlu stratejiyi esas almaktadır. İspanya’nın Bask meselesinde ve İngiltere’nin Kuzey İrlanda sorununda edindiği çatışma çözümü deneyimlerini inceleyen rapor, Türkiye’deki Kürt meselesinin demokratikleşme, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik, güvenlik ve uluslararası ilişkiler olmak üzere dört boyutlu bir süreç ile çözüme kavuşturulabileceğini öne sürmekte, bu boyutlar kapsamında karar mercilerine uygulanabilir tavsiyeler sunmaktadır. Teröristle silahlı mücadelenin geniş kapsamlı çatışma çözümü sürecinin güvenlik boyutunda diğer boyutlarla eşzamanlı olarak yürütülmesi gerektiğini belirten rapor, PKK terör örgütünün çözüm sürecinin tarafı olamayacağını, Kürt meselesinin çözümünde muhatabın doğrudan Türkiye’deki Kürt kökenli vatandaşlar olduğunu ortaya koymaktadır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top