Ermenistan'da Türkiye ve Türk Algısı

Dr. Salih AKYÜREK
23 Ocak 2012
A- A A+

Son yıllarda dünyada gerçekleşen baş döndürücü yenilikler ve bunlara bağlı olarak Türkiye'deki gelişmeler dikkate alındığında uluslararası siyasette daha fazla söz sahibi olmayı amaçlayan ülkelerin daha aktif dış politika izleme ihtiyaçları son derece belirgin bir hal almıştır. Uluslararası ticaretteki payını artırmayı, yeni dış pazar oluşturmayı ve bölgesinde ekonomik ve siyasi bir güç olmayı amaçlayan Türkiye'nin diğer ülke kamuoylarındaki algısını belirlemesi, olumlu düşünceleri tespit etmesi ve varsa olumsuz görüşleri düzeltmenin yollarını araması izlenecek aktif dış politikanın etkisini artıracaktır. Bu noktada Türkiye'nin kendi menfaatlerine dönük olarak üreteceği stratejiler için Türkiye kaynaklı çalışmalara çok ihtiyaç olmakla birlikte bu konuda yapılan çalışma yok denecek kadar azdır.


Bu eksikliği gidermek maksadıyla BİLGESAM olarak komşu ve kültürel bağlar bulunan bölge ve ülkelerden başlamak üzere 11 bölge ve 51 ülkeyi kapsayan ''Dünyada Türkiye Algısı'' adıyla bir seri araştırma çalışması başlatılmıştır. Şimdiye kadar Mısır, Fas, Senegal ve Tanzanya'da elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve BİLGESAM tarafından raporlaştırılarak yayımlanmıştır. Bu kapsamda araştırma yapılan bir diğer ülke Ermenistan'dır. "Ermenistan'da Türkiye ve Türk Algısı" çalışmamızda sunulan veriler bu ülke halkı ile aramızdaki sorunların temeline ışık tutmaktadır. Çalışmanın, son dönemde farklı ülke meclislerinde kabul edilen sözde soykırım yasaları nedeniyle gündeme gelen Türkiye-Ermenistan ilişkilerine toplumsal temelde yeni bir boyut katacağı açıktır.

Back to Top