Kaos Senaryolarının Merkezinde İran

A- A A+

Doç. Dr. Atilla Sandıklı ve Bilgehan Emeklier tarafından hazırlanan “Kaos Senaryolarının Merkezinde İran” başlıklı rapor BİLGESAM tarafından yayınlanmıştır. Raporda İran dış politikasına değinilmekte, devam eden nükleer programı nedeniyle küresel bir sorun haline dönüşen "İran nükleer krizi" ve İran'ın kaos senaryolarındaki merkezi konumu tartışılmaktadır. Son yıllarda Ortadoğu bölgesinde çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. İran’ın nükleer programı ABD-İran ilişkilerini sıcak bir çatışmanın eşiğine getirebilir. İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırması her an çatışmanın fitilini ateşleyebilir. İran, nükleer programı karşısında uygulamaya konan yaptırımlar nedeniyle yalnızlaşmakta ve kendini tehdit altında hissetmektedir. Kendini tehdit altında hisseden İran nasıl bir tepki gösterebilir?


ABD Irak’tan çekilmiştir ve Ortadoğu’da halk ayaklanmalarıyla yönetimler bir bir değişmektedir. Bölgede belirsizlikler ve riskler artmaktadır. Bir yanda özgürlük, demokrasi, İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, serbest piyasa ve adil gelir bölüşümü özlemi; diğer yanda çatışmalar ve akan kan. Gelişmeler nasıl sonuçlanabilir? Bölgede önemli bir oyuncu olan İran bu belirsizlik ortamını kendisi için bir fırsata dönüştürebilir mi? “Kaos Senaryolarının Merkezinde İran” başlıklı bu raporda, İran’ın jeopolitik özellikleri ile dış politikasına yön veren paradigmalar incelenmekte, İran dış politikasındaki süreklilik, kırılma ve kopuş unsurları üzerinde durulmaktadır. Kendini tehdit altında hisseden İran’ın, ABD’nin bölgeden çekilmesi ve Arap baharı ile oluşan hassasiyet ve fırsatları nasıl değerlendirebileceği ile ilgili senaryolar açıklanmaktadır. Açıklanan bütün senaryoların merkezinde İran’ın yer aldığı ve bölgede kaos yaratabileceği vurgulanmaktadır.

Back to Top