Afrika'da Türkiye ve Türk Algısı

BİLGESAM
03 Aralık 2011
A- A A+

Afrika dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de pek fazla tanınmamaktadır. Kıtada dünya siyasetinde söz sahibi, gelişmelere yön verebilecek, ekonomik gelişmişlik seviyesi yüksek ülkenin olmayışı insanların dikkatlerini bu kıtadan uzak tutmuştur. Türk halkının Afrika’ya dair bildiklerinin daha çok Kuzey Afrika’da yer alan Akdeniz’e sahili olan ülkelerle sınırlı olduğu görülmektedir. Bu durumda bu kıta toplumlarının Osmanlı İmparatorluğu ve Türklerle geliştirdikleri ortak bağlar hiç şüphesiz en önemli etkendir. Ancak bunun yanında Kuzey Afrika ülkelerinin dışında, genelde Sahra Güneyi Afrika olarak anılan, büyük bir coğrafya vardır ki burası Türkiye’de yakın zamana kadar neredeyse hiç bilinmezdi.


İşte böylesi temel bir sorunun gölgesinde açılım politikası geliştirmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti için ilişkilerini geliştirmek üzere çaba sarf ettiği kıtada nasıl algılandığı önem arz etmektedir. Her ne kadar geride kalan on yıllar boyunca Türkiye bu kıtada kayda değer bir varlık gösteremese de, 2005 yılı sonrasında Afrika kıtasında ülkelerle ilişkilerini geliştirmiş ve daha fazla görünür olmuştur. Afrika insanının zihnindeki Türk ve Türkiye imajını anlamak, kıta ile sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek isteyen Türkiye için son derece önemlidir. Bu çalışmada Afrika kıtasının farklı bölgelerinde yer alan ülkelerde Türkiye’ye dönük Afrikalı halkların algısı ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları itibari ile önemli bir boşluğu dolduracağına inanılmaktadır.


Back to Top