Etnik Çatışma Teorileri Işığında Dağlık Karabağ Sorunu

A- A A+

Soğuk Savaş’ın ardından Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Doğu Bloku’nun yıkılması ile birlikte dünya üzerinde etnisite unsurları arasındaki savaşlar artmıştır. Güney Kafkasya bölgesi de etnik çatışmaların arttığı ve sıcak savaşa dönüştüğü bölgelerden birisidir. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu da Güney Kafkasya’yı dünya gündeminde tutan önemli bir sorundur. Bu çalışmada, iki eski Sovyet Cumhuriyeti olan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu, etnik çatışma teorileri ışığında incelenmiştir. Genel olarak etnik çatışma teriminin tanımı konusunda görüşler incelenmiş, önemli iki etnik çatışma teorisinin -instrumentalist ve primordialist- üzerinde durularak, etnik çatışma teorilerinin milliyetçilikle bağlantısı ele alınmıştır. Raporda, 20 seneyi aşkın bir zamandır devam eden Dağlık Karabağ sorununun sona erdirilememesinin nedenleri ve bu sorununun çözümlenebilmesi için gereken önlemler ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye’nin Güney Kafkasya’da oynadığı önemli bölgesel rol dikkate alınarak, sorunun çözümüne Türkiye’nin yapacağı katkılar üzerinde durulmuştur.

Back to Top