İran, Şii Hilali ve Arap Baharı

A- A A+

Arap baharı ile değişen iktidar yapıları ve devrilen otoriter yönetimler Ortadoğu’nun siyasi coğrafyasında bir dönüşüm süreci başlatmıştır. Bölgede uzun süredir dar bir elit zümre veya belirli bir mezhebin tekelinde bulunan iktidarların halk ayaklanmaları ile el değiştirdiği veya demokratikleşme istikametinde reform yapmaya zorlandığı görülmektedir. ABD işgali sonrası Irak’ta Şii unsurun ağırlık kazanması ile güçlenen ve Arap baharı sürecinde belirginleşen Şii hilali İran’ın bölge genelindeki nüfuzu açısından önemli bir dinamik halini almıştır.


“İran, Şii Hilali ve Arap Baharı” raporu; İran dış politikasının 1979’dan beri izlediği çizgiyi, Ortadoğu ülkelerindeki Şii unsurları, İran’ın bu unsurlar üzerindeki nüfuzunu ve Arap dünyasındaki isyan hareketleri karşısında Tahran’ın tutumunu ve hamlelerini incelemektedir. Rapor, İran’ın Arap ülkelerindeki halk ayaklanmalarına yönelik geliştirdiği tepkileri Şii ekseni doğrultusundaki hedefleri ile birlikte ele almaktadır. Bu kapsamda Suriye’deki Nusayri iktidarına karşı başlayan ayaklanma karşısında Tahran’ın farklı bir tutum sergileyerek Şam’daki mevcut rejimi desteklemesi analiz edilmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top