Mısıra'da Türkiye ve Türk Algısı

A- A A+

BİLGESAM, diğer pek çok alanda olduğu gibi sosyo-kültürel konularda da alan araştırmalarına dayalı çalışmalar yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır. Mısır’ı son dönemde bir rejim değişikliğine ve daha demokratik bir yönetime doğru sürükleyen halk hareketine Türkiye’nin etkisi, Mısır ve bölgedeki diğer Müslüman ülkeler için Türkiye’nin bir model olup olmadığı sıklıkla tartışılmaktadır. BİLGESAM tarafından halk hareketlerinden önce Mısır’daki beş üniversitede gerçekleştirilen anket çalışmasına dayanarak hazırlanan ‘‘Mısır’da Türkiye ve Türk Algısı’’ adlı rapor, Türkler ve diğer milletlere yönelik sempati yanında, Türkiye’deki insan hakları ve yaşam şartlarına Mısırlıların bakışını ve Türkiye’yi bir model olarak görüp görmediklerini ortaya koymaktadır.

Back to Top