ABD’nin Nükleer Silahları Trump‘ın Elinde Daha Büyük Tehlike Arz Ediyor

Mustafa KİBAROĞLU
28 Mayıs 2018
A- A A+

Şubat ayı başında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülkenin sahip olduğu binlerce nükleer silahın, Trump yönetimi döneminde, savunma stratejileri ve dış politika hedefleri doğrultusunda ne gibi roller üstlenmesinin planlandığını detaylı şekilde açıklayan bir belge yayınladı.

ABD’nin sahip olduğu nükleer silah gücünün top yekun gözden geçirilmesi şeklinde Türkçe’mize çevrilebilecek olan “Nuclear Posture Review” (NPR) 2018 belgesi, Soğuk Savaş’ın bitiminden günümüze kadar bu alanda Pentagon tarafından yapılan dördüncü kapsamlı gözden geçirme çalışması olmaktadır.

En son 2010 yılında Obama yönetimince hazırlanan NPR 2010 ile bir çok bakımdan benzerlikler taşısa da, NPR 2018 belgesinin en dikkat çeken yönü, bugüne kadar adeta bir tabu olarak görülen nükleer silahların bir kriz durumunda kullanılması olasılığını, maalesef, ciddi bir şekilde arttıracak önlemler içermekte olduğudur.

İlk bakışta ABD, Rusya ve Çin gibi nükleer silah sahibi güçler arasındaki dengeler açısından daha büyük önem arz ettiği düşünülse de, NPR 2018, sebep olabileceği gelişmeler bakımından, Türkiye’nin de güvenliğini yakından ilgilendiren bazı unsurlar taşımaktadır.

Bu yazımızda, ülkemizin gündeminde çok fazla yer bulmayan, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, silahların kontrolü ve silahsızlanma gibi yüksek stratejik öneme sahip konularla ilgili olarak Pentagon’un yayınladığı NPR 2018 belgesinin ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya açısından ne anlama geldiği değerlendirilecektir.

 

Bu yazı STRATEJİST dergisinin Mayıs 2018 sayısında yayınlanmıştır.

Back to Top