Halka Gitme Zamanı

Dr. Hasan TANRISEVEN
18 Haziran 2018
A- A A+

Siyasal katılma, demokratik rejimlerin ana unsurlarından biridir. Sistemin meşruiyetinin simgesi olan siyasal katılma gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Demokratik devletin özünü oluşturan en önemli ilkelerin başında, iktidarın gücünü yönetilenlerden alması gelir. Eski Yunan kent devletlerinden (Polis), Roma’dan bu yana siyasal katılma, devlet yönetimine daha fazla katılma yönünde evrilmiştir. Siyasal katılma, bireyin siyasal sistem karşısındaki durumunu, tutumunu ve davranışını gösteren kavram olarak nitelendirilebilir.

 

Vatandaşlar, devletin çeşitli birimlerinde görev yapanların politikalarını etkileme ve hükümette görev alan siyasetçilerin de seçiminde etkin olmak için siyasal faaliyetlerde bulunurlar. Bu etkileme talebi, kişilerin siyasete ilgi derecesine göre farklılık gösterir. Siyasal hak ve özgürlüklerin öznesi bireydir. Her bireyin siyasal süreçte aynı yoğunlukta yer alması ve aynı derecede siyasetle ilgilenmesi beklenemez.

 

Modern devletin yönetim tarzı demokrasi, demokrasinin bugünkü versiyonu ise seçmen sayısının başta çokluğu olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı mecburi olarak doğrudan demokrasi değil, temsili demokrasidir. Günümüzün en yaygın siyasal katılma aracı oy verme, seçime katılmadır. Seçmen eğilimi, yönetici kadronun seçimi konusunda, bireylerin siyasal partiler ve bunların liderleri arasında yapılan seçimde baskın olan unsurlara göre hareket etmekte kendini gösterir.

Back to Top