Avrupa Kolordusu (Eurocorps)

A- A A+

Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki görüş ayrılıkları, bugüne kadar savunma alanında güçlü bir işbirliğine gidilmesini engellemişti. Ancak Avrupa Birliği’nin siyasi yapısını yenileyen ve tüm ülkeler tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması, dış politika ve güvenlik alanında atılacak adımlar için, tüm ülkelerin onayını şart koşmamaktadır. Böylece, savunma alanında daha yakın işbirliği isteyen Birlik üyesi ülkeler, Lizbon Antlaşması’nın ardından, bu doğrultuda ilerleme imkânı bulabileceklerdir. Bu süreçte, gelecekteki Avrupa Ordusu’nun çekirdeğini teşkil etmesi beklen Avrupa Kolordusu (EUROCORPS) öne çıkmaktadır.

 

1991 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand ile Alman Şansölyesi Kohl, iki ülke arasındaki uzlaşma ve işbirliğini geliştirmek amacıyla ortak Avrupa savunma sistemi düşüncesini geliştirdi. 1992 yılında, iki ülke bu düşünce doğrultusunda, Strasbourg’da ortak Fransız-Alman askeri karargâhının kurulmasına karar verdi. Bir süre sonra, Fransız ve Alman hükümeti bu genel karargâhın diğer Avrupa ülkelerine de açık olduğunu açıkladı. Böylece, 1993 yılında Belçika’nın, 1994’te İspanya’nın ve 1996’da Lüksemburg’un katılımı ile EUROCORPS ortaya çıktı. EUROCORPS’u NATO ve Avrupa Birliği’ne daha da yakınlaştırmak amacıyla ikinci bir genişleme süreci daha belirlemesiyle, Polonya, Avusturya, Yunanistan, Türkiye ve İtalya da bu askeri teşkilata katıldı. Bugün, beş kurucu ülkenin tüm giderlerini kendi bütçelerinden karşıladığı Avrupa Kolordusu, 60 bin kişilik bir kuvvete sahiptir.

 

NATO’ya benzer bir yapılanmaya sahip olan EUROCORPS’da komutanlık, bu kuvvete en büyük katkıyı yapan dört ülke olan Almanya, Fransa, İspanya ve Belçika arasında paylaşılmakta ve iki senede bir değiştirilmektedir. Şu anda bu görevi yürüten İspanyol General Pedro Pitarch’dır.

 

Genel merkezi oluşturan birimler, genel komutan, yardımcı komutan, hava, kara ve deniz kuvvetleri temsilcileri, hukuk danışmanları, basın bürosu ve halkla ilişkiler bürosundan oluşan genel komutanlık: EUROCORPS’a dâhil tüm üye devletlerin yetkililerinin bulunduğu, yaklaşık 350 kişilik personelden oluşan Genel Kurmay; çok uluslu destek tugayı ve genel merkeze koruma, ulaşım ve gıda sağlayan genel merkez taburudur.

 

Ortak savunma kapasitesine sahip olmakla birlikte, EUROCORPS genel olarak insani yardım, kurtarma, barışı sağlama ve barışı koruma gibi kriz yönetimi operasyonlarını yürütmektedir. Başlangıçta NATO'dan bağımsız olarak ve AB bağlantılı oluşturulan Eurocorps, NATO ile 1993 yılında imzaladığı bir anlaşma çerçevesinde ittifakla işbirliği yapmakta ve NATO tatbikatlarına da katılmaktadır.

 

EUROCORPS’un operasyon amaçlı görevlendirilmesi, 5 kurucu devletin Genel Kurmay ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki ilgili memurun katılımı ile toplanan Ortak Komite’nin alacağı karara bağlıdır. EUROCORPS, hiç bir askeri örgüte bağlı değildir. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO gibi örgütlerden gelen askeri destek talepleri Ortak Komite tarafından değerlendirilmektedir. Ayrıca, kurucu ülkelerden birinin ihtiyaç duyması halinde de EUROCORPS’un görevlendirilmesi mümkündür.

 

Hızlı reaksiyon gücüne sahip EUROCORPS, ilk görevinde 1998 yılında Bosna- Hersek’e 470 asker göndermiştir. Daha sonraki görevlerinde 2000 yılında Kosova, 2004`te ise Afganistan`da Barış Gücünün kumandanlığını üstlenmiştir.

 

Mitterrand ve Kohl’un amacına uygun olarak EUROCORPS, günümüzde Avrupa Birliği’ne oldukça yakın bir politika izlemektedir ve gelecekte bu gücün, Avrupa Ordusu`nun çekirdeğini teşkil etmesi beklenmektedir. EUROCORPS`un İspanyol kumandanı Pedro Pitarch’ın « Avrupa kendi savunmasını garanti altına almadıkça dünya barışında rol alamaz » ifadesi de bu düşünceyi destekler niteliktedir. Ancak Avrupa Ordusu’nun önündeki en büyük engel şüphesiz NATO ile ilişkilerin zedelenmesinden duyulan endişedir. Ayrıca, AB üyesi ülkelerin önemli bir kısmı Amerika ile ilişkilere büyük önem vermekte ve ortak Avrupa Ordusu’nun bu ilişkilere zarar vereceğini düşünmektedir. EUROCORPS’a üye olmak için başvurmuş olması aynı endişeleri Amerika’nın da taşıdığını göstermektedir. Bu başvuru ayrıca, EUROCORPS’un kurulması planlanan Avrupa Ordusu açısından taşıdığı öneme de işaret etmektedir.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Back to Top