Azerbaycan’da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Orhan GAFARLI
07 Ekim 2013
A- A A+

Güney Kafkasya Bölgesi’nin Avrupa-Asya kesişiminde siyasi ve enerji hususlarında önemli bir stratejik konumu olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nde 7. cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşmaktadır. 9 Ekim 2013, Azerbaycan’ın yeni cumhurbaşkanının seçilmesinin yanı sıra,  aynı zamanda ülkenin jeo-stratejik pozisyonunun geleceğine dair önemli bir tarihtir. Bu analiz; Azerbaycan’da seçim öncesi süreçler, Azerbaycan’da seçim sürecini etkileyen dış etkenler ve seçim öncesi siyasi durum hakkında bilgiler içermektedir. Ayrıca bir yandan seçime katılan adaylar üzerine bir tartışma sürdürülürken, muhalefet grubunun ortak aday çıkarma sürecine de değinilmiştir.

 

2013 Seçimleri, Siyasi Süreçler ve Bloklar

 

Siyasi partiler veya siyasi gruplar arasında iktidarı kazanmak için yapılması gereken rekabet âdeta bir seçimin bitmesinin ardından, hemen diğer seçimlere yönelik hazırlığın başlaması olarak görülmelidir. Azerbaycan’da bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimleri 2008 yılında yapılmış; Azerbaycan muhalefetinin seçimleri boykot edenler ve seçimlere katılan siyasi parti ve liderler olmak üzere iki gruba bölündüğü görülmüştür.

 

Azerbaycan muhalefeti, 2005’te gerçekleşen parlamento seçimleri sonrasında da ikiye bölünmüştür ki bu bölünme sistem içi muhalefet ve sistem dışı muhalefet olarak ortaya çıkmıştır. Sistem dışı muhalefet 1992–1993 yıllarında ortaya çıkan liderler olarak görülmektedir ve Azerbaycan içinde klasik muhalefet adıyla da anılmaktadır. Gruba dâhil olan partilerin ortak tarafları, iktidarla hiçbir zaman barışa yanaşmayan yaklaşımlarıdır. Bu grup Azerbaycan’da cumhurbaşkanının ve parlamentonun meşru olmadığını iddia etmektedir. Ancak bu noktada belirtilmesi gereken husus bu partilerin parlamentoda yer aldıkları zaman çalışmalara katıldıklarıdır. Nasıl ki, 2000 yılında Azerbaycan Halk Cephesi (AHCP) parlamentoya katılmış, MUSAVAT o yıllarda boykot çağrısı yapmıştır. Tersi bir şekilde de 2005 yılında MUSAVAT partisinden seçilmiş adaylar parlamentoya katıldıklarında AHCP seçimleri ve seçim sonuçlarını boykot etmiştir. 2010 yılında ise her iki parti de seçim sonuçlarını tanımamış, parlamentoya katılan partileri sistem içi olarak adlandırmışlardır.

 

ÜMİT, REAL, Büyük Kurtuluş, Demokratik Islahatlar ve diğer partiler sistem içi muhalefet olarak görülmektedir. REAL’ın sayılanlar içinde henüz bir parti olarak oluşum sürecinde olması ve parlamento seçimlerinde liderleri İlgar Mammedov’un milletvekili seçilmemesinden dolayı, onların bu listeye dâhil edilmesi sorunlu görülebilir. Fakat REAL, klasik muhalefeti de gayri meşru görmekte ve onların Azerbaycan iç politikasından çekilmeleri gerektiğini savunmaktadır. Aynı zamanda bu muhalefetle birlikte iktidarı da gayri meşru görmektedir. Bu sebeple, her iki grubun da özelliklerini taşımasından dolayı partiyi , bu iki gruptan yalnızca birine dâhil etmek yanlış olacaktır.  Ancak, gelecekte mecliste yer almaları durumunda, meclis çalışmalarına katılıp sisteme entegre olacakları için REAL’i sistem içi muhalif grup olarak görmek daha doğrudur.

 

Vatandaş ve Kalkınma Partisi (VKP) bahsedilen grubun içerisinde yeni bir partidir. Aslında bu parti Milli İstiklal Partisi’nin içindeki ikilemler sonucu ortaya çıkmıştır. Kendi vizyonunu ve misyonunu oluşturarak daha ziyade muhafazakâr bir yol seçmiştir. Bu partinin ortaya çıkışı ile klasik muhaliflerle aynı cephede yer alması birbiriyle bağlantılı meselelerdir.  2005 parlamento seçimleri öncesi muhalif siyasi partiler AHCP, MUSAVAT, Azerbaycan Demokrat Partisi tarafından kurulmuş Azatlık Bloğu, VKP’nin de katılmış olduğu parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımamıştır. Bu parti ilk dönemde bloğa Azerbaycan Milli İstiklal Partisi olarak dâhil olmuş fakat AMİP’in içinde yaşanan ikilemler yüzünden ikinci grup ortaya çıkmıştır. Ancak her iki grup da bu oluşumların AMİP olduğunu iddia etmiştir. Hükümet Ali Aliyev’den yana olmayanları parti olarak tanımıştır. Bunun üzerine, Ali Aliyev kendi taraftarları ile yeni VKP’yi kurmuştur. VKP Azerbaycan siyasi sahnesinde yeni bir partidir ve yeni bir vizyonu vardır. 2013 cumhurbaşkanlığı seçimlerine de kendi adayı Ali Aliyev’le katılmaktadır.

 

Milli Şura Muhalefet Bloğu

 

Azerbaycan klasik muhalefeti 2013 cumhurbaşkanlığı seçimlerine ortak bir adayla gitmeyi planlamaktadır. Klasik muhalefet partilerinin seçimlere tek başına gidememesinin nedeni yirmi yıldır iktidara gelememiş olmalarındandır.  Bu sebeple, 2013 seçimlerinde muhalefetin oluşturacağı yeni bir koalisyon, yeniden toparlanabileceklerini ve muhalfetten iktidara gelebileceklerini düşündürmektedir.

 

Eldar Namazov, Cemil Hesenli, Rüstem İbrahimyov gibi bir grup entelektüelin kurduğu El Hareketi de bu seçimlere yeni bir hava getirecektir. El Hareketi, Azerbaycan klasik muhalefetinin oluşturduğu İçtimai Palata ile yeni bir Milli Şura Bloğu’nun oluşturulması konusunda görüşmeler yapmış; görüşmeleri yürüten Eldar Namazov yeni birliğin çerçevesini oluşturarak  süreci başlatmıştır.(1)

 

28 Mayıs 2013’te Azerbaycan Cumhuriyet Günü vesilesiyle toplanan Milli Şura 130 kişi ve parti liderlerinden oluşmaktadır.(2) Mill Şura Azerbaycan muhalefetinin ortak adayı olarak Rüstem İbrahimbeyov’u göstermiştir. Milli Şura’da tartışılan önemli konulardan birisi de Azerbaycan’da muhalefetin iktidara gelmesi halinde dış politikada AvroAtlantik bir strateji mi izleyecekleri yoksa Rusya-İran bloğuna mı yakınlaşacakları belirsizliği olmuştur. Milli Şura’nın içinde uzun süren müzakerelerin ve görüşmelerin sonucunda,  iktidara gelmeleri halinde, göreve başladıktan iki yıl sonra yapılacak referandumla bu konuda kararı halkın vermesi yönünde bir anlaşma sağlanmıştır.(3)

 

Klasik muhalefetin bu tutumu genç kuşak siyasiler içinde büyük tepki bulmuştur. Vatandaş ve Kalkınma partisi, Ümit partisi, REAL Hareketi ve diğer siyasi gruplar buna tepki göstermiştir. VKP biraz daha ileri giderek Azerbaycan klasik muhalefetini vizyonsuzlukla suçlamış; muhalefetin çok kısa zamanda yeniden Azerbaycan’ı Rusya’nın kucağına atmak istediğini iddia etmiştir.

 

Klasik muhalefet camiasında ikinci önemli tartışma Milli Şura koalisyonu kurulmadan önce MUSAVAT Partisi başkanı İsa Kamberin cumhurbaşkanı seçimlerine katılacağını beyan etmesi üzerine yapılmıştır.(4)  İsa Kamber Milli Şura’nın oluşmasına ve muhalefetin ortak adayının seçilmesine rağmen kendisinin de aday olacağını bildirmiştir..   

 

Üçüncü önemli konu ise Milli Şura üyelerinin kararı ile ortak aday seçilen Rüstem İbrahimbeyov’un çifte vatandaşlık sahibi olması ve bu durumun seçimlere katılmasına engel oluşturmasıdır.(5)  Azerbaycan cumhurbaşkanlığına aday kişinin yalnızca Azerbaycan vatandaşı olması ve beş yıl ülkede yaşaması gerekmektedir. Bu durumda, Rusya ve Azerbaycan vatandaşı olan Rüstem İbrahimbeyov’un, Rusya’nın gerekli kurumlarına vatandaşlıktan çıkması için başvuru yapması şarttır. Ancak Rusya kanunlarına göre vatandaşlıktan çıkma süresi 6 ayı bulmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Milli Şura adayının seçimlere katılması büyük bir soru işareti oluşturmuştur. Bu soru işaretinden dolayı seçimlere ortak adayın katılamaması durumunda seçimlerin boykot edilmesi çağrısı yapılmıştır. Fakat Milli Şura içinde MUSAVAT Partisi bu stratejiye karşı çıkmış ve seçilmelere katılmanın önemli olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla, Rüstem İbrahimbeyov’un seçimlere katılmak için gerekli şartları sağlayamaması durumunda, seçimlere kendi adayları yani İsa Kamber ile gideceklerini bildirmişlerdir.(6) Bu şunu ifade etmektedir: MUSAVAT Parti Başkanı İsa Kamber seçimlere katılmak için kendisi ayrıca kayıt olacaktır ve eğer Rüstem İbrahimbeyov kayıt yaptırırsa onun lehine kendisi adaylığını geri çekecektir. İbrahimbeyov’un kayıt yaptırmaması halinde ise kendisi cumhurbaşkanı adayı olacaktır.

 

Bu anlaşmazlıkları gidermek için MUSAVAT Partisi yeni bir teklifle gelmiş ve yedek bir başka adayın daha seçilmesini önermiştir. Yani eğer klasik muhalefet seçimlere ortak bir aday ile gidecekse, Rüstem İbrahimbeyov seçimlere katılamadığı takdirde, seçimlere girebilecek yedek bir aday bulunmalıdır. Bunun üzerine Milli Şura’da süren uzun tartışmalar sonucunda yedek bir adayın seçilmesi konusunda ortak karar alınmıştır. Yedek adayın kim olacağı konusundaki müzakereler sonucunda ise akademisyen olan Camil Hasanli ismi ön plana çıkmıştır. Böylece Milli Şura 23 Ağustos tarihinde yedek ikinci ortak aday olarak tarihçi Camil HasanlI’yı seçmiştir.(7) Hasanlı, Türkiye ve Azerbaycan’da oldukça tanınan tarihçilerdendir. Kendisinin Türkiye-SSCB ilişkileri ve Azerbaycan’ın 1918 yılı dış politikası üzerine kitapları bulunmaktadır. Ayrıca kendisi, Türkiye’de Abdullah Gül tarafından kabul edilmiş, kitapları ve çalışmaları için kendisine teşekkür edilmiştir.

 

Böylelikle yedek aday konusunda anlaşmaya varılması ve Camil Hasanlı’ya adaylığın verilmesi üzerine İsa Kamber, kendi adaylığını geri çekmiştir.

 

Ümit Partisi, Vatandaş ve Kalkınma Partisi ve REAL gibi diğer siyasi partiler Milli Şura’nın adayı ile değil, kendi başkanları ile seçimlere katılmayı daha doğru bulmuştur. 9 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkileyen dış etkenler konusu değerlendirildiğinde niçin yeni kuşak adayların  klasik muhalefet ile bu seçimlere katılmadığı daha ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır.

 

Dış Etkenler

 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazandığı günden bugüne, iç politik süreçlerde dış etkenlerin etkisi fazlasıyla hissedilmiştir. Devletin oluşum sürecinde dış etkenler, iç politikada partilere destek vererek veya taraf tutarak en azından psikolojik olarak seçmeni etkilemiştir. Azerbaycan’daki siyasi partilerin kurdukları temaslara ve liderlerin çıkışlarına dikkat edildiğinde, dış etkenlere bağlı beklentilerinin olduğunu ve sürekli olarak büyükelçilikler düzeyinde yurt dışından gelen siyasilerle görüşmeye istekli oldukları görülmektedir. Bu anlamda muhalefet, iç politikada kendi meşruluğunu kazanmaya çalışmakla birlikte, büyükelçiliklerle kurduğu ilişkilerle de bu kazanımı sağlamaya çalışmaktadır.

 

2013 seçimlerinde Azerbaycan iç politikasını etkileyen diğer dış etkenler de ortaya çıkmıştır ki bunlardan en önemlisi Azerbaycan Diasporasıdır. Bu grubu, farklı nedenlerden dolayı yurt dışına çıkmış, sermaye biriktirip milyoner ya da milyarder olmuş Azerbaycanlılar oluşturmkatadır. Beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri için Rusya’da yaşayan Azerbaycanlı iş adamları bir birlik kurmuş ve bu grup “Milyarcılar İttifakı” olarak adlandırılmıştır.(8) Bu ittifakın önemli isimleri, Vahid Alekberov, Söyün Sadıkov, Araz Ağalarov, Abbas Abbasov sayılmaktadır. İttifakın bir diğer üyesi ise Azerbaycan klasik muhalefet Milli Şurası’nın ortak adayı Rüstem İbrahimbeyov’dur. Bu ittifakın amacının Rusya’da Azerbaycanlıların haklarını korumak olduğu açıklansa da daha sonrasında farklı gelişmeler yaşanmıştır. Hükümet içinden insanlar ve birçok gazete Milyarcılar İttifakı’nın Kremlin siparişi ile kurulduğunu iddia etmeye başlamıştır. Benzer bir şekilde yine birçok gazete, Milli Şura’nın ortak adayı Rüstem İbrahimbeyov’un Kremlin ile bağlantılı olduğunu iddia etmiştir.(9)

 

Dış etken özelliği taşıyan bir diğer önemli süreç ise Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan’ı ziyaret etmesidir. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Güney Kafkasya’ya ilk ziyaretini  13–14 ağustos tarihleri arasında Azerbaycan’a yapmıştır.(8) Bu ziyaret Azerbaycan için birçok açıdan önemlidir çünkü Putin cumhurbaşkanı seçildikten sonraki ilk Güney Kafkasya ziyaretini Bakü’ye yapmıştır. Bu ziyaret Rusya’nın, Azerbaycan’da yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Aliyev’i desteklediği sinyalini vermiştir. Diğer taraftan ise Putin’in Bakü ziyareti aynı zamanda, Milli Şura’nın adayı Rüstem İbrahimbeyov’un Kremlin tarafından  desteklenmediği mesajini da vermiştir.    

 

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Adaylar

 

1. Yeni Azerbaycan Partisi (YAP)  Parti Başkanı aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı da olan İlham Aliyev’dir.

2. Ümit Partisi Başkanı İkbal Ağazade.

2005’TE Azerbaycan Milli Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapmıştır. Milli Meclis’in İnsan Hakları Daimi Komisyonu’nun ve Azerbaycan-Brezilya ve Azerbaycan-Türkiye parlamentler arası işçi grubunun üyesidir. Yeni kuşak siyasi liderlerden biri olarak görülmektedir.   

3. Bağımsız aday, Milletvekili Zahid Oruc.

2001–2005 yılları arasında ve 2010 yılında Azerbaycan ili Barda’dan Milli Meclis’e milletvekili olarak seçilmiştir.      

4. Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Başkanı, Milletvekili Gudret Hasanguliyev.

2005 ve 2010 yıllarında Azerbaycan Milli Meclisi’ne milletvekili olarak seçilmiştir.

5. Muasır Müsavat Partisi Başkanı Hafiz Hacıyev.

Sanayi Komitesi'nde Balıkçılık İdaresi’nin Başkanı olarak, 1989-1990'lı yıllarda ise Cumhuriyet Embrionköçürme Merkezi müdürü olarak görev yapmıştır.

6. Azerbaycan Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Araz Alizade.

1989 yılında Azerbaycan Sosyal Demokrat Partisi başkanlığını, 1995 yılından 2012 yılına kadar ASDP’nin eşbaşkanlığını, 30 Haziran 2012’de gerçekleşen XII. parti kurultayında ise eşbaşkanlığı iptal edilerek, parti başkanlığı yapmıştır.

7. Milli Diriliş Herakatı Partisi Başkanı, Milletvekili Ferec Kuliyev.

7 Kasım 2010'da dördüncü kez yapılan Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi seçimlerinde 31 sayılı Suraxanı iI seçim dairesinden milletvekili seçilmiştir.

8. Demokratik Kuvvetlerin Milli Şura’sının Bağımsız Adayı Camil Hasanlı.

Camil Hasanlı tarih profesörüdür. Kendisi aynı zamanda Amerika Orta Doğu Araştırmaları Derneği'nin de üyesidir. 10 Monografinin ve 100'den fazla bilimsel makalenin yazarıdır. 6 Kasım 2005’te 18 sayılı Nerimanov-Nizami seçim dairesinden milletvekili seçilmiştir.

9. Adalet Partisi Başkanı Milletvekili İlyas İsmayılov.

1978 yılından 1985 yılına kadar Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, o tarihten 1990 yılına kadar da Azerbaycan Cumhuriyet Savcısı olmuştur. Daha sonra, 1990- 1992 yılları arasında SSCB Savcılığı'nda şube müdürü olarak çalışmıştır. Hemen arkasından 1992–1994 yılları arasında ise Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanı olmuştur.

10. Azerbaycan Demokrat Parti Başkanı Serdar Celaloğlu.

 

Nahcivan Halk Cephesi kurucuları arasında olan Celaloğlu, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca 26 Ocak 1991 yılında kurulan Azerbaycan Demokrat Partisi'nin inisiyatif grubunun yöneticisi ve kurucularındandır. 2008 yılı Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olarak gösterilmiştir.

 

Azerbaycan 10 Ekim 2013 yılı Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden Beklentiler

 

Azerbaycan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nasıl geçeceği ve hangi parti adayının kazanacağı üzerinde oldukça fazla tartışılan konulardan birisidir. Siyasi muhalefetin ve diğer grupların seçim öncesi faaliyetlerine bakıldığı zaman seçimlere az bir zaman kala Mill Şura içinde ve gruplar arası siyasi entrikalar yaşandığı görülmektedir. Kendi propagandasını yapmaktan ziyade Milli Şura’nın kimin projesi olduğu üzerine yürütülen tartışmalar sürdürülmektedir. Seçimlere ortak aday ile mi, esas aday ile mi yoksa sonradan ortaya çıkan yedek aday ile mi girilmesi gerektiği tartışmaları muhalefetin zaman kaybetmesine neden olmuştur.

 

İlham Aliyev bu süreçte kendi programı üzere yoğunlaşmış ve seçim bölgelerine ziyaretlerde bulunmuştur. Muhalefet, aday tartışması yürüttüğü dönemde İlham Aliyev http://president-az.com/ sitesinde kendi seçim programını ve politikasını yedi dilde tanıtmıştır.

 

Azerbaycan muhalefeti ve iktidarı arasındaki durum dikkatle incelendiği zaman ortaya çıkan bir diğer önemli nokta, iktidarın kendine muhatap olarak klasik muhalefeti seçmesinden dolayı yeni kuşak muhalefetin oyun dışında kalmasıdır. Bu seçimlerde REAL ve VKP adaylarının kayıt yaptıramaması bu partileri oyun dışı bırakmıştır.              

 

Yeni Kuşak muhalefetin zayıf olması ve siyasi kurumların gelişmemiş olması, Azerbaycan seçimlerinde yaşanması olası rekabeti azaltmıştır. Klasik muhalefetle iktidar arasındaki barışmaz durum, seçmenlerin tercihlerine de etki etmiştir. Adayların ilk televizyon konuşmalarında etik olmayan tartışmalara girmesi halk içinde olumlu karşılanmamıştır. Akademisyen olan Camil Hasanlı’nın bir siyasetçi olmaması bu durumlarda nasıl cevap verilmesi gerektiğini bilmemesi, muhalefet için durumu zorlaştırmıştır.

 

Muhalefet internet üzerinden de olsa kendi adaylarını tanıtmak için imkânlardan faydalanmamıştır. Bunun yanı sıra, bölgelerde de muhalefet adayları tam olarak tanıtılamamıştır. Camil Hasanlı’nın bir aday olarak bölgelerde tanıtılmaması fazla oy alamayacağının bir habercisidir. Anlaşılacağı üzere, sürecin bu biçimde yürümesi iktidar adayı İlham Aliyev’in seçimleri kazanma şansını artırmaktadır. Ancak propaganda sürecinde bile gözükmektedir ki iki önemli aday Camil Hasanlı ve İlham Aliyev arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır.

 

İlham Aliyev genel olarak televizyon programlarına katılmamakta; bunun yerine temsilcilerini ve vekillerini yollamaktadır. Bu durumun sebebi olarak Aliyev’in diğer adayların şanslarını oldukça az bulması gösterilebilir. Ancak 2003 seçimlerinde İsa Kambar ve İlham Aliyev yarışmasında durum tam tersi olmuştur. İlham Aliyev bu seçimlerde kendi vekillerini televizyona yollarken kendisi bölgelere seçim turları düzenlemiştir. Şu anda da Yeni Azerbaycan Partisi’nden alacağı oyla birlikte, daha fazla oy toplamak için ciddi çalışmalar sürdürmektedir. Bu nedenle seçimlerin propaganda sürecinde güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olarak görülmektedir. İlham Aliyev’in mevcut cumhurbaşkanı olması onun seçilme şansını daha da artırmaktadır.   

 

Yeni kuşak muhalefet özellikle REAL, kendi adaylarının kayıt yaptıramamasından dolayı bu seçimlerde Camil Hasanlı’nin adaylığını destekleyeceklerini ifade etmiştir. Bu noktada ilginç olan şudur ki REAL yetkilileri Milli Şura’yı değil onun adayını destekleyeceklerini açıklamıştır. VKP ise bu seçimlerde hangi adayı destekleyeceğini belirtmemiştir.

 

2008 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı düşük idi. Ancak 2013 seçimlerinde hem muhalefetin ortak bir adayının olması hem de İlham Aliyev taraftarlarının daha aktif bir durumda bulunması, bu seçimlere katılım oranının yüksek olacağı beklentilerini doğurmaktadır. Fakat seçim sonuçlarında herhangi bir değişikliğin olması beklenmemektedir. Bir anlamda İlham Aliyev’in yeniden seçilme olasılığı yüksektir. Ancak İlham Aliyev iktidarda kaldığı halde onun ekibinde oluşacak olası bir değişiklikten söz edilebilir. Öyle ki Azerbaycan iç politikasına dikkatle bakıldığında Aliyev taraftarlarının bile iktidar değişiminden ziyade yeni oluşacak iktidarda yapılacak değişiklikleri daha çok beklediği görülmektedir. İlham Aliyev de bu beklentilere cevap olarak seçimler öncesi eğitim bakanını değiştirmekle bu tarz isteklerin yerine getirileceği sinyalini vermiştir. Bu açıdan seçimlerden sonra yaşanacak bir iktidar değişikliğinden öte, Aliyev iktidarının yeni kabinesinde görülmesi muhtemel bir yeniden oluşumu beklemek daha doğru olacaktır.    

 

 

Sonnotlar:

 

1) ?li K?rimli müxalif?t düş?rg?sind?ki danışıqlar haqda13.03.2013

http://www.azadliq.mobi/a/24926258.html

2) Milli Şura t?sis edilib07.06.2013

http://news.lent.az/news/127491

3) Xalıd Kazımlı, Milli Şura v? Avroatlantik m?kan, 29.05.13

http://qafqazinfo.az/news_detail.php?id=43826

4) İsa Q?mb?r prezidentliy? namiz?ddir

http://www.azadliq.org/content/article/24815355.html

5) MSK  s?dri Rüst?m İbrahimb?yovla bağlı açıqlama verdi,   22.08.2013http://ucnoqta.az/?p=13791

6) İsa Q?mb?r prezidentliy? namiz?ddir

http://www.azadliq.org/content/article/24815355.html

7) Milli Şuranın ehtiyat namiz?di: C?milH?s?nli

http://www.bbc.co.uk/azeri/azerbaijan/2013/08/130823_national_council_alternative_candidate.shtml

8) «Milyarderl?r İttifaqı» yenid?n s?hn?d??! –

http://azpolitika.info/?p=813

Back to Top